дробовики.
заявка на кредит Тинькофф

4(69). 2021

 

НОМАИ ДОНИШГОҲ 4(69). 2021. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ

ФайлНомСабт карда шуд
Download this file (4-69-2021.pdf)НОМАИ ДОНИШГОҲ 4(69). 2021НОМАИ ДОНИШГОҲ 4(69). 2021280

 

ИЛМҲОИ ТАЪРИХ ВА БОСТОНШИНОСӢ
ВАЗЪИЯТИ  ДОХИЛИИ  ХОНИГАРИИ  БУХОРО ДАР ЗАМОНИ  ҲУКМРОНИИ ДОНИЁЛБИЙ  Ҷўразода Ҷамшед Ҳабибулло, д.и.т., профессор, ректори  МДТ «ДДХ ба номи акад.Б. Ғафуров»(Тоҷикистон, Хуҷанд)
АКАДЕМИК  БОБОҶОН ҒАФУРОВ-  МУҲАҚҚИҚИ МЕРОСИ  ФАРҲАНГИИ ХАЛҚИ ТОҶИК  Набиев Ваҳоб Машрафович, д.и.т, профессор; Усмонзода Аюб Ислом, д.и.т, профессор; Қобилов Зафарҷон Закирович, сармуаллими кафедраи таърихи халқи тоҷики “МДТ “ДДХ  ба номи акад.Б.Ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд)
 ЗАФАРНОМАИ   ХУСРАВӢ""- САРЧАШМАИ  ТАЪРИХИИ ДАВРАИ  ҲУКМРОНИИ АМИР  НАСРУЛЛОҲ  Турсунов Назирҷон Очилович, д.и.т., профессори кафедраи таърихи ватан ва археология; Шарифов  Ғайрат Зарифович, омўзгори  кафедраи  таърихи умумӣ ва диншиносии МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд)
 МУНОСИБАТҲОИ  ДИПЛОМАТИИ  ХОНИГАРИИ  ҚЎҚАНД БО ИМПЕРИЯИ  УСМОНИЁН  Давлатов Муллошо, д.и.т., профессор; Турсунов Бўстон Раҳмонович, номзади илмҳои таърих, дотсенти кафедраи таърихи ватан ва археологияи ДДХ ба номи акад.Б. Ғафуров (Тоҷикистон, Хуҷанд)
 РОҶЕЪ БА  ТАҲҚИҚИ МАРДУМШИНОСИИ ТОҶИКИСТОН АЗ ҶОНИБИ МУҲАҚҚИҚОНИ РУС ДАР  НИМАИ ДУЮМИ АСРИ ХIХ ВА  ИБТИДОИ АСРИ ХХ  Саиднуриддинзода Аҳлиддин Саиднуриддин, номзади илмҳои педагогика, дотсенти кафедраи методикаи таълими таърих ва ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав (Тоҷикистон, Бохтар) 
  САНЪАТИ  БИНОКОРИЮ МЕЪМОРИИ  УСТРУШАНА ДАР ИЛМИ ТАЪРИХНИГОРӢ  Шарифов Шавкат, н.и.т., дотсенти кафедраи таърихи ватан ва археология; Маҳкамов Саидқул Суярқулович, сармуаллими кафедраи умумидонишгоҳии таърихи халқи тоҷики МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд)
  НАҚШИ ПЕШВОИ  МИЛЛАТ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН  ДАР РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ  НОШИРӢ  Амонулоев Сабурхон Орифовч, муаллими кафедраи фанҳои гуманитарӣ ва китобшиносии МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
ИЛМҲОИ ФИЛОЛОГӢ
САҲМИ ПРОФЕССОР  ҲАМДАМ РОФИЕВ ДАР РУШДИ МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМИИ СОҲАИ ТАНДУРУСТӢ ВА ИЛМИ ТИБ  Абдуллоев Саъдӣ Абдуқундузович, унвонҷўи кафедраи таърихи халқи тоҷики ДДҲБСТ (Тоҷикистон, Хуҷанд)
ЗИКРИ САЙЙИД  БУРҲОНИДДИН МУҲАҚҚИҚИ  ТИРМИЗӢ ДАР РИСОЛАИ  ФАРИДУНИ СИПАҲСОЛОР  Султонзода Тоҷибой Султонӣ, доктори илмҳои филология, мудири шўъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи Раиси вилояти Суғд(Тоҷикистон, Хуҷанд)  
РУДАКӢ– УСТОДИ ШЕЪРУ МУСИҚӢ  Таваккалов Ҳайдармамад, номзади илмҳои филология, дотсенти кафедраи адабиёти Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М. Назаршоев (ТоҷикисТаваккалов Ҳайдармамад, номзади илмҳои филология, дотсенти кафедраи адабиёти Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи М. Назаршоев (Тоҷикистон, Хоруғ)
ИНСОНИ КОМИЛ АЗ НИГОҲИ ШАЙДОИ ХУҶАНДӢ  Негматова  Мавлудаҷон  Турсуновна, номзади илмҳои филология, дотсенти кафедраи адабиѐти классикии тоҷики МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров(Тоҷикистон, Хуҷанд)
ЗАБОН ВА САБКИ НИГОРИШИ «ҲУМОЮННОМА»  Пўлотов Назирҷон Набиҷонович, номзади илмҳои филология, дотсенти кафедраи адабиёти классикии тоҷики МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
ДАВРАҲОИ  ТАҲАВВУЛИ ИНЪИКОСИ  МАСЪАЛАҲОИ АХЛОҚӢ  ДАР НАСРИ БАДЕИИ АСРИ ХХ  Мавлонова Мутриба ҷӯраевна, номзади илмҳои филология, дотсенти кафедраи адабиёти муосири тоҷики МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд) 
РОҶЕЪ БА  ЗИНДАГОНИИ МАВЛОНО  НОЗИМИ ҲИРАВӢ  Шерматова Фирӯза Саидовна, докторанти Маркази илмии Хуҷанди Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (Тоҷикистон, Душанбе) 
ТАҲҚИҚИ  ФОЛКЛОР ВА АДАБИЁТИ  БАДАХШОН ДАР ЗАМОНИ  ИСТИҚЛОЛ Охониёзов Варқа Дӯстович, д.и.ф.,сарходими илмии Пажӯҳишгоҳи илмҳои инсонии АИ ҶТ, доктори илмҳои филологӣ(Тоҷикистон, Душанбе) 
ЗАРБУЛМАСАЛ  ВА МАҚОЛ ДАР “ХОНАИ  ДИЛ”-И ЛОИҚ  Қосимӣ Саъдӣ Абдулқодир, н.и.ф., дотсенти кафедраи назария ва таърихи адабиёти факултети филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии омўзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ (Тоҷикистон, Душанбе)
МУБОҲИСАИ  САИД ҶАМОЛИДДИНИ АФҒОНӢ БО ЭРНЕСТ РЕНАН  ДАР САҲИФАҲОИ МАҶАЛЛАИ  «JOURNAL DE DEBATES» Ғоибова Фирўза Махмадовна, номзади илмҳои филология, ассистенти кафедраи забонҳои хориҷии факултети журналистикаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Тоҷикистон, Душанбе)
ВОҚЕИЯТ  ВА ТАХАЙЮЛ ДАР ҲАҶВИ ПУБЛИСИСТӢ Самадова Дилбар Ҳасановна, н.и.ф., дотсенти кафедраи журналистика ва назарияи тарҷума; Мавлянова Муаттар Зайниддиновна, унвонҷӯи  кафедраи  журналистика ва   назарияи тарҷумаи МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд)    
ИЛМҲОИ ПЕДАГОГӢ
 ҶОМЕЪАПАЗИРӢ  ҲАМЧУН СИФАТИ КАСБИИ  ШАХСИЯТИ МУАЛЛИМИ  СИНФҲОИ ИБТИДОӢ  Сабурӣ Хайрулло Мирзозода, доктори илмҳои педагогка, профессори кафедраи педагогикаи иҷтимоӣ ва  касбии МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд)
МЕҲНАТДӮСТӢ  ВА МУНОСИБАТИ  ЭҶОДИИ ХОНАНДАГОН  БА ҲАЁТУ ФАЪОЛИЯТ  Азизов Шерзод Юсуфович, н.и.п., сармуаллим; Бобоева Шоиста Ҳакимовна, доктори фалсафа  (PhD)аз рӯи ихтисоси педагогика, сармуаллими кафедраи нақшакашӣ, геометрияи тасвирӣ ва методикаи таълими МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров (Тоҷикистон, Хуҷанд)
САЛОҲИЯТИ ТАЪЛИМИВУ    ТАҲҚИҚОТИИ ДОНИШҶӮ  ҲАМЧУН РОҲИ ҶОМЕАПАЗИРӢ ВА АМАЛИНАМОИИ  НЕРӮИ ФАРДӢ  ДАР ПЕШАИ ОЯНДА  Ишматова  Шоира  Абдуғаниевна,  н.и.п., дотсенти  кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти руси МДТ “ДДХ  ба номи акад. Б.Ғафуров”  (Тоҷикистон, Хуҷанд)
МАВҚЕИ  ОФАРИНАНДАГӢ, ЗЕҲНИ  ОТИФӢ  ВА ТАҲАММУЛПАЗИРӢ   ДАР РУШДИ  МУТАХАССИСИ  ОЯНДА  Бобоева Сайёра Бобораҷабовна, дотсенти кафедраи психологияи иҷтимоӣ ва касбии МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд)
 МАСЪАЛАИ  ТАРБИЯИ АХЛОҚӢ ДАР  ПЕДАГОГИКАИ ЭТНИКИИ  МАРДУМИ ТОҶИК  Аҳророва Гулчеҳра Усмоновна, н.и.ф., дотсенти кафедраи забонҳои тоҷикӣ ва русии Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон (Тоҷикистон,Хуҷанд) 
ТАШАККУЛИ  ФАЪОЛИЯТҲОИ УМУМИ  ТАЪЛИМИИ ҶАНБАИ  МАЪРИФАТӢ-ЭҶОДИДОШТА  ДАР КӮДАКОНИ  СИННИ  ТОМАКТАБӢ  Мансурова Дилрабо Қодирҷоновна, омӯзгори кафедраи педагогика ва психологияи томактабии МДТ “ДДХ ба номи акад. Б. Ғафуров (Тоҷикистон, Хуҷанд)
МАВҚЕИ ОСОРИ  ҒИНОӢ ДАР ТАШАККУЛИ  ДОНИШ ВА ЗЕБОИШИНОСИИ МУҲАССИЛИН  Пўлодова Шоира Солиҷоновна, н.и.ф., дотсенти кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти тоҷик; Маҳмадшоев  Маҳмадшо  Мирзошоевич, н.и.ф.,  дотсенти  кафедраи  адабиѐти классикии    тоҷики    МДТ  “ДДХ  ба  номи акад. Б.Ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд)  
МАСЪАЛАҲОИ  ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ МУОШИРАТИИ ОМӮЗГОРИ  ОЯНДА ДАР ИЛМИ ПЕДАГОГИКА  Негматова Мунира Муҳамедовна, номзади илмҳои педагогика, сармуаллимаи кафедраи педагогикаи умумии МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
 МУНОСИБАТИ  ТАФРИҚАВӢ БО АНОСИРИ  ФАРДИСОЗӢ  ДАР ОМӮЗИШИ   ИМЛОИ ЗАБОНИ РУСӢ ДАР АМАЛИЯИ МАКТАБҲОИ ОЛӢ  Ваҳобова Матлуба Адиловна, сармуаллими кафедраи забони  муосири  рус  ва  забоншиносии  умумӣ; Шарипова Нилуфар Исматуллоевна,  сармуаллими  кафедраи  методикаи таълими забон ва адабиёти руси МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд) 
НАҚШИ АФСОНА ДАР  ТАШАККУЛИ ҶАҲОНБИНИИ   ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ  Норова Зарина Исломовна, унвонҷӯи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав(Тоҷикистон, Бохтар) 
МУАММО, РУШД ВА ДУРНАМОИ ТАКМИЛИ ИХТИСОС  Отаева Мубина Абдусидиқовна, докторант (Phd)-и курси сеюми ихтисоси санъати тасвирӣ ва нақшакашии  МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров” (Tоҷикистон, Хуҷанд)
 РОҶЕЪ БА  БАРНОМАҲОИ НАВИ  ДАВЛАТИИ РУШДИ  ЗАБОНҲО  ВА ТАКОМУЛИ ТАЪЛИМИ ОНҲО  Абдуқодиров Абдусаттор, профессори кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти тоҷик; Воҳидова Нодира Абдусатторовна, омӯзгори кафедраи умумидонишгоҳии забонҳои хориҷии МДТ «ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров» (Тоҷикистон,Хуҷанд)  
ДОИР БА  ХУСУСИЯТҲОИ ДИДАКТИКИИ «МАДХАЛИ МАНЗУМ»-И  АБДУЛҶАББОРИ ХУҶАНДӢ  "Хоҷаева Мубина Ҷалоловна, д.и.п.,профессори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон; Кенҷаева  Наргиза  Саидқодировна,  омўзгори  кафедраи  методикаи  таълими  фанҳои тахассусии Коллеҷи омўзгории МДТ «ДДХ ба  номи акад. Б. ғафуров (Тоҷикистон, Хуҷанд) "
ҲАЛЛИ  МАСЪАЛАҲОИ  ДУШВОР ДАР СИНФИ  НУҲУМИ МАКТАБҲОИ МИЁНА  Усмонов Отаҷон, н.и.п., дотсент; Абдулакимова  Ҷанатой  Абдурауфовна, н.и.п., дотсенти кафедраи МТМ  ва  ТИ-и  МДТ  “ДДХ    ба  номи  акад. Б.Ғафуров (Тоҷикистон, Хуҷанд)  
 ХУСУСИЯТҲОИ ТАШКИЛ ВА ГУЗАРОНИДАНИ КОРҲОИ  АМАЛӢ ДОИР БА ИНФОРМАТИКА  ДАР МУАССИСАҲОИ ТАЪЛИМИИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБӢ ТАВАССУТИ ЗАХИРАҲОИ  ЭЛЕКТРОНИИ ОМӮЗИШ  Раҷабова Саодат Ҷамоловна, н.и.п., дотсент; Шарипова Фотима Абдуфаттоевна, сармуаллими кафедраи  методикаи  таълими математика  ва технологияи информатсионӣ” МДТ  “ДДХ  ба  номи акад. Б.Ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд)
 ДОИР БА  ИСТИФОДАИ  ФАНОВАРИҲОИ  НАВОВАРОНА   ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ  Муродов Маcкурбек Келдибекович, сармуаллими кафедраи технологияҳои иттилоотию коммуникатcионӣ ва барномарезӣ; Иcмoилoв Шуҳратҷoн Мамараҳимoвич, н.и.и, сармуаллими кафедраи технoлoгияҳoи иттилooтӣ дар иқтиcoдиёти Дoнишгoҳи дaвлaтии ҳуқуқ, бизнеc вa cиёcaти Тoҷикиcтoн (Тоҷикиcтон, Хуҷанд)
ТАЪМИНОТИ ТАЪЛИМИЮ МЕТОДӢ ҲАМЧУН ШАРТИ МУҲИМИ ҶОРӢ  НАМУДАНИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ МУОСИРИ ТАЪЛИМ  Шарипов Абдураҳмон Абдуазизович, унвонҷўи кафедраи педагогикаи иҷтимоӣ ва касбии МДТ «ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров» (Тоҷикистон, Хуҷанд)