дробовики.
заявка на кредит Тинькофф

3(72).2022

  

НОМАИ ДОНИШГОҲ 3(72). 2022

ФайлНомСабт карда шуд
Download this file (3-72-2022.PDF)НОМАИ ДОНИШГОҲ 3(72). 2022НОМАИ ДОНИШГОҲ 3(72). 2022137

 

ИЛМҲОИ ТАЪРИХ ВА БОСТОНШИНОСӢ
"ОМИЛҲОИ ТАЪРИХИИ ДАЪВАТИ ИҶЛОСИЯИ XVI ШЎРОИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН " Усмонзода Аюб Ислом, д.и.т., профессор, ректори МДТ “ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров”; Набизода Ваҳоб Машраф, д.и.т., профессори кафедраи таърихи Ватан ва археологияи МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд) 
"АЗ ТАЪРИХИ ГУСТАРИШИ МАСЕҲИЯТ ДАР ОСИЁИ МИЁНА " Аюбов Абдусалом Рауфович, д.и.т., мудири кафедраи таърихи умумӣ ва диншиносии МДТ «ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров» (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"САҲМИ ОЛИМОНИ ТОҶИК ДАР ОМӮЗИШИ “МУНТАХАБ-УТ- ТАВОРИХ”-И МУҲАММАД ҲАКИМХОН " Абдукаримов Ҷамолиддин Аҳмадалиевич, н.и.т., дотсенти кафедраи таърихи халқи тоҷики МДТ “ДДХ ба номи акад.Б. Ғафуров (Тоҷикистон,Хуҷанд)
"МАЪЛУМОТИ МУҲАММАДАЛИИ БАЛҶУВОНӢ ОИД БА ВОҚЕАҲОИ МОҲИ МАРТИ СОЛИ 1918 ДАР БУХОРО: МОҶАРОИ КОЛЕСОВ " Халифаев Масъудҷон Мақсудҷонович, муаллими кафедраи таърихи ватан ва археологияи МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ШАКЛГИРИИ ШАҲРИ АСРИМИЁНАГИИ ОСИЁИ МИЁНА " Турсунова Шаҳноза Мӯҳсиновна, муаллими кафедраи таърих ва илмҳои ҷамъиятшиносии МДТ «Коллеҷи омӯзгории ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров»(Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ДАР БОРАИ АҲАМИЯТИ ТАЪЛИМӢ ВА ҶАНБАҲОИ МЕТОДОЛОГИИ ТАЪРИХИ МАТЕМАТИКА " Абдулакимова  Ҷанатой  Абдурауфовна, н.и.п., дотсенти кафедраи МТМ  ва  ТИ-и МДТ  “ДДХ    ба  номи  акад. Б.Ғафуров (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"АҲАМИЯТИ ТАЪРИХИИ ҲАМРОҲШАВИИ ҲИНДУСТОН ВА ПОКИСТОН БА СОЗМОНИ ҲАМКОРИИ ШАНХАЙ " Назаров Алимардон Абдумансурович, унвонҷўи кафедраи муносибатҳои байналхалқии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"РОҶЕЪ БА ВОСИТАҲОИ ИНТИҚОЛИ УНСУРҲОИ МИЛЛИЮ ФАРҲАНГИИ МАТНИ БАДЕӢ (бознигарии андешаҳои назариявӣ) " Турсунов Фаёзҷон Мелибоевич, доктори илмҳои филологӣ, профессори Донишкадаи техникии алоқа ва информатикаи Донишгоҳи давлатии телекоммуникатсия ва информатикаи Сибир дар минтақаи Урал (Русия, Екатеринбург)
"САҲМИ ТОҶИКОН ВА ЭРОНИЁН ДАР ИНКИШОФИ ФАРҲАНГИ АРАБӢ-ИСЛОМӢ " Ғаффорова Умеда Абдуллоевна, д.и.ф., директори Институти илмӣ-таҳқиқотии улуми ҷомеашиносии МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров (Тоҷикистон,Хуҷанд)
"ПАЙВАНДИ ҶУҒРОФИЁИИ ҲИСОР ВА БАДАХШОН ДАР ШЕЪРИ МИРЗО ТУРСУНЗОДА " Охонниёзов Варқа Дустович, д.и.ф.,сарходими илмии шӯъбаи фолклор ва адабиёти Бадахшони Пажӯҳишгоҳи улуми инсонии ба номи Б. Искандарови АМИТ (Тоҷикистон, Душанбе)
"ФИТРАТИ ЗАРДЎЗИ САМАРҚАНДӢ ВА ЧАНД ШЕЪРИ НАВПАЙДОИ Ў " Раҳматов Баҳром Аҳмадҷонович, номзади илмҳои филология, директори МД «Маркази илмии Камоли Хуҷандӣ(Тоҷикистон, Хуҷанд)
"МАҲОРАТИ УСМОН АЗИМ ДАР ИСТИФОДАИ ОБРАЗХОИ ФОЛКЛОРЙ БАРОИ БАЁНИ МАФОҲИМИ ОРЗУЮ УМЕД " Абдуллоев Олимҷон Нусратиллоевич, номзади илмҳои филология, дотсенти кафедраи адабиёти ӯзбек ва методикаи таълими они МДТ «ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров»(Тоҷикистон, Хуҷанд)
ИЛМҲОИ ФИЛОЛОГӢ
"ПАЙВАНДИ ВАЗНУ МАЗМУН ДАР ҒАЗАЛИЁТИ УСТОД ЛОИҚ " Қавизода Аниса, докторанти  кафедраи адабиёти  муосири тоҷики МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"МАСЪАЛАҲОИ МАТНШИНОСИИ ТАРҶУМАИ РУСИИ РОМАНИ «ДОХУНДА»-И С. АЙНӢ " Мурувватиён Ҷамила Ҷамол, доктори илми филология, сарходими илмии Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ (Тоҷикистон, Душанбе)
"ТАЪСИРИ МЕЪЁРҲОИ АХЛОҚИИ ПАҲЛАВӢ БА АДАБИЁТ ВА ЖУРНАЛИСТИКАИ МИЛЛӢ " Афсаҳзод Аббоси Аълохон, н.и.ф., дотсент кафедраи матбуот ва алоқа бо ҷомеаи Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон(Тоҷикистон, Душанбе)
"САҲМИ САИДРИЗО АЛИЗОДА ДАР ГУСТАРИШИ МАТБУОТИ ТОҶИКӢ " Мавлонова Мутриба Ҷӯраевна, н.и.ф., дотсенти кафедраи адабиёти муосири тоҷик; ҳакимова  Сурайё ҳасансултоновна, н.и.ф., омўзгори кафедраи журналистика ва назарияи тарҷумаи МДТ “ДДХ ба номи акад. Б. Ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ШЕВАИ ТАБЛИҒИ ҒОЯҲОИ БАРНОМАВИИ ҲИЗБҲОИ ҶУДОГОНА ДАР НАШРИЯҲОИ ДАВРӢ " Бобоева Барноҷон Рауфовна, унвонҷӯи кафедраи журналистика ва назарияи тарҷумаи факултети филологияи тоҷики МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
ИЛМҲОИ ПЕДАГОГӢ
ТАҲЛИЛИ ПСИХОЛОГИЮ ПЕДАГОГӢ ВА МЕТОДИИ ИСТИФОДАИ ВОСИТАҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ ДАР ТАЪЛИМИ ГЕОМЕТРИЯИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ Нугмонов Мансур, д.и.п., профессори кафедраи методикаи таълими математикаи ДДОТ ба номи С. Айнӣ, узви вобастаи АТТ; Назаров Аҳтам Пулотович, н.и.п., дотсенти кафедраи технологияҳои информатсионӣ ва коммуникатсионии ДДОТ ба номи С. Айнӣ; Сафаров Самандар Сафарбоевич, сармуаллими кафедраи математика-информатикаи Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент (Тоҷикистон, Панҷакент)
"ИСТИФОДАИ ҲАДАФМАНДИ ФАНОВАРИҲОИ НАВОВАРОНА ДАР ФАРОЯНДИ ОМӮЗИШ " Раҳмонов Зикриё Пӯлотович, номзади илмҳои педагогика,дотсенти кафедраи педагогикаи иҷтимоӣ ва касбии МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ДАРСИ ИНТЕРАКТИВӢ ҲАМЧУН ВАСИЛАИ ОМӮЗИШ " Ниёзалиева Муборак Ҳамзалиевна, к.п.н., дотсенти кафедраи информатика ва математикаи ҳисоббарори МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ КАСБИИ ОМӮЗГОРИ ОЯНДА " Усмонов Давронҷон Абдусаматович, н.и.п., дотсенти кафедраи педагогика ва психологияи томактабии МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ТАТБИҚИ РӮЙКАРДИ МАТНМЕҲВАР ДАР ШАКЛГИРИИ САЛОҲИЯТИ КОММУНИКАТСИОНИИ ДОНИШҶӮЁНИ КУРСҲОИ ЯКУМ ВА ДУЮМ " "Камолова Муаззам  Файзуллоевна, дотсенти кафедраи методикаи таълими забон ва адабиѐти рус; Мирзоева Гулноза Ахмадҷоновна, магистранти курси 2-и факултаи филологияи русӣ МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд) "
"ХУСУСИЯТҲОИ ТАШКИЛИ ТАЪЛИМИ ИНТЕРАКТИВӢ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ МУОСИР " Бобоҷонова Нигина Қурбоновна, муаллими кафедраи системаҳои бисёршабакавии телекоммуникатсионии МДТ «ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров, (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"МУАММОҲОИ АСОСИИ ЭКОЛОГӢ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛӢ ВА МИЁНАИ КАСБӢ " Исматдинов Алишер Муҳамадович, муаллими кафедраи экология ва ҳифзи табиати МДТ «ДДХ ба номи акад.Б. ғафуров (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"САЛОҲИЯТИ КАСБИИ ОМӮЗГОРИ ОЯНДАИ ЗАБОНИ ХОРИҶӢ " "Ҷӯраева Назира Иброҳимовна, унвонҷӯи кафедраи педагогикаи иҷтимоӣ ва касбии МДТ «ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров», (Тоҷикистон, Хуҷанд) "
"ВИЖАГИҲОИ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ БОЛОӢ" Султонов Исмоил Сафаралиевич, ассистенти кафедраи тарбияи ҷисмонӣ ва методикаи таълими Донишгоҳи давлатии Кӯлоб  ба номи А. Рўдакӣ(Тоҷикистон, Кӯлоб)
"ТАТБИҚИ МУНОСИБАТИ КАСБӢ ДАР ОМӮЗИШИ ДАРСҲОИ АМАЛИИ ГЕОМЕТРИЯ БАРОИ МУАЛЛИМОНИ ОЯНДАИ ФИЗИКА ДАР ДОНИШГОҲҲОИ ОМӮЗГОРӢ " Раҷабов Тағоймурод Бобоқулович, д.и.п., профессори кафедраи таҳсилоти ибтидоии Донишгоҳи давлатии омўзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ; Саидова Фарангис Хуршедовна, омўзгори кафедраи физикаи назариявӣ ва методикаи таълими физикаи МДТ МДТ «ДДХ ба номи акад.Б.Гафуров» (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"АҲАМИЯТИ ИСТИФОДАИ  МАВОДИ ЭЛЕКТРОНӢ ДАР ФАНҲОИ ДАҚИҚ" Муртaзoқулoв Мaҳмудҷoн Ризoқулoвич, н.и.и., дoтcенти кaфедрaи технoлoгияҳoи иттилooтию кoммуникaтcиoнӣ вa бaрнoмaрезии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ШАКЛ, МЕТОД ВА ТАРЗҲОИ ШИНОСОИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ  БО АНВОИ САНЪАТИ ТАСВИРӢ " "Дадобоева Муҳарам Наимҷоновна, н.и.п., дотсенти кафедраи технология ва методикаи таълими он, факултети санъати тасвирӣ ва технология, МДТ “ДДХ ба номи акад. Б. Ғафуров”; Осимова Парвина Абдулатифовна, муаллимаи дараҷаи олии муассисаи таълимии миёнаи умумии №31(Тоҷикистон, Хуҷанд) "
"УСУЛИ МУҚОИСА ҲАМЧУН УСУЛИ САМАРАБАХШИ МЕТОДОЛОГИИ ТАЪЛИМИ ГРАММАТИКАИ ЗАБОНИ РУСЙ " Ваҳобова Матлуба Адиловна, сармуаллими  кафедраи забони муосири рус ва забоншиносии умумӣ; Шарипова Нилуфар Исматуллоевна, сармуаллими  кафедраи  методикаи таълими забон ва адабиёти руси МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ОМӮЗИШИ АЪЗОИ ПАЙРАВИ ҶУМЛА ДАР МАКТАБИ ОЛӢ ТИБҚИ ТАЛАБОТИ ИМРӮЗАИ МАКТАБ " Юлдошева Умеда Иброҳимовна, н.и.ф., дотсенти кафедраи забони русӣ ва забоншиносии умумии МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ПЕРОМУНИ КОРБУРДИ АФКОРИ ПЕДАГОГИИ ҶАЛОЛУДДИНИ РУМӢ ДАР ДАРСҲОИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ " Раҳимова Манзура Аҳмадовна, омўзгори  кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти тоҷики МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ИСТИФОДАИ ПРИНСИПИ АЁНИЯТ ДАР ТАЪЛИМИ САНЪАТИ ТАСВИРӢ" Темурова Муяссар Нозимовна, саромўзгори кафедраи санъати тасвирӣ ва ҳунарҳои халқии МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"МУАММОИ ИСТИФОДАИ МАВОДИ ВИДЕОӢ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНҲОИ ХОРИҶӢ " Абдураҳмонова Нигина Раимовна, унвонҷӯи кафедраи педагогикаи иҷтимоӣ ва касбии МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ТАШКИЛИ ТАЪЛИМИ ФАРОГИР БАРОИ КӮДАКОНИ ИМКОНИЯТ МАҲДУД " Ҳабибуллоева Марҷона Нуруллоевна, докторант(PhD)-и курси дуюми кафедраи педагогикаи иҷтимоӣ ва касбии МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд)
САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАИ АФСОНАҲОИ ХАЛҚӢ ДАР РАВАНДИ ТАРБИЯИ АХЛОҚИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ Файзиева Ҳанифахон Аюбовна, омӯзгори кафедраи педагогикаи иҷтимоӣ ва касбӣ  МДТ “ДДХ ба номи акад.Б. Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)