дробовики.
заявка на кредит Тинькофф

1(70). 2022

  

НОМАИ ДОНИШГОҲ 1(70). 2022

ФайлНомСабт карда шуд
Download this file (_чит... Шумораи 1 (70)- 2022.pdf)НОМАИ ДОНИШГОҲ 1(70). 2022НОМАИ ДОНИШГОҲ 1(70). 2022141

 

ИЛМҲОИ ТАЪРИХ ВА БОСТОНШИНОСӢ
"ХУҶАНДИ  ЗАМОНИ АТИҚА АЗ  РЎИ МАЪЛУМОТИ БОСТОНШИНОСӢ " Раҳимов Набиҷон Турдиалиевич, д.и.т., профессор; Бобоҷонова Муаззама Раҳмадҷоновна, муаллими кафедраи таърихи ватан ва археологияи МДТ «ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров» (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ВАЗЪИ ФАРҲАНГИ  МУСИҚИИ  ТОҶИКИСТОНИ ШИМОЛӢ ДАР ШАРОИТИ  НАВИ БАРГУЗОРНАМОИИ ЧОРАБИНИҲОИ ИДОНАЮ КОНСЕРТӢ(СОЛҲОИ 20-30-ЮМИ ҚАРНИ ХХ) " Исомитдинов Жорабек Бобобекович, н.и.т., дотсент, мудири кафедраи  таърихи ватан ва археология; Рустамов Додо Абдуҷабборович  н.и. т., дотсент,  мудири  кафедраи таърих, назария ва методикаи таълими    мусиқии МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ҶАЗИРАИ КАЛОНИ УССУРИ: ТАФОВУТ БАЙНИ ФЕДЕРАТСИЯИ РУСИЯ ВА ҶУМҲУРИИ МАРДУМИИ ЧИН ДАР МУНОСИБАТ БА РУШДИ  ҚАЛАМРАВ " Леонкин Александр Дмитриевич, аспиранти Донишкадаи идораи Шарқи Дур - филиали Академияи хоҷагии халқ ва идоракунии давлатии назди Президенти Федератсияи Русия (Русия, Хабаровск)
"НАҚШИ ИБОДАТ  РАҲИМОВА ДАР БУНЁДИ ҶОМЕАИ НАВИН  ДАР ТОҶИКИСТОН " Негматуллоева Маҳинахон Ҳабибовна, докторанти(Phd) кафедраи таърихи ватан ва археологияи МДТ «ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров»(Тоҷикистон, Хуҷанд)
"МАСЪАЛАҲОИ ОПТИКАИ  ҲАНДАСАВӢ ДАР ХУРОСОНУ МОВАРОУННАҲРИ АСРИМИЁНАГӢ " Комилӣ Абдулҳай Шарифзода, д.и.физикаю математика, профессор, директори Пажӯҳишгоҳи илмӣ-таҳқиқотии таърихи илмҳои табиатшиносӣ ва техникаи назди ДДБ ба номи Носири Хусрав (Тоҷикистон, Бохтар);Шамсидинов Мӯмин Иномҷонович, н.и. физикаю математика, дотсенти кафедраи физикаи умумӣ ва ҷисмҳои сахти МДТ “ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд); Холов Илҳом Латифович, омӯзгори кафедраи методикаи таълими технологияи ДДБ ба номи Носири Хусрав (Тоҷикистон, Бохтар)
"АЗ ТАЪРИХИ ИХТИРОИ СОАТ ВА ҲИСОБИ ВАҚТ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ ВА ШАРҚИ НАЗДИК (АСРҲОИ IX-XII) " Абдуллозода  Мазбут  Хуршедович,  сармуаллими  факултаи  телекоммуникатсия ва  технологияҳои   иттилоотии   МДТ   "ДДХ ба номи акад.Б. Ғафуров" (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ВИЖАГИҲОИ СОХТОРӢ ВА ҒОЯВИЮ БАДЕИИ “УШШОҚНОМА”-И УБАЙДИ ЗОКОНӢ " Тоҷибоев Шарифҷон Ғайбуллоевич,  н.и.ф.,дотсенти кафедраи адабиёти классикии тоҷики МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд)
"АФКОРИ  ҲИКАМӢ ДАР  ҒАЗАЛИЁТИ СОИБИ  ТАБРЕЗӢ " Ӯрунова Мавҷуда Рустамовна, н.и.ф., дотсент, мудири кафедраи адабиёти классикии тоҷики МДТ «ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров» (Тоҷикистон, Хуҷанд)
ИЛМҲОИ ФИЛОЛОГӢ
"ЧАШМАНДОЗЕ БА НАЗАРИЯ ВА РАВИШҲОИ МАРҲАЛАБАНДИИ АДАБИЁТИ ТОҶИК ДАР ЗАМОНИ НАВ " Мирзоюнус Матлуба, д.и.ф.,профессор; Аъзамов  Субҳонҷон Баҳромҷонович, н.и.ф., дотсенти кафедраи адабиёти муосири тоҷики МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"АФКОРИ АДАБИИ  ШУАРОИ АСРҲОИ  XVI-XVII " Маҳмадшоев    Маҳмадшо    Мирзошоевич, н.и.ф.,дотсенти  кафедраи  адабиёти классикии тоҷики        МДТ    “ДДХ    ба    номи  акад. Б.Ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд)
"МУНДАРИҶА ВА САБКИ РУБОИЁТИ НАЗИРИИ НИШОПУРӢ " Маҳмудзода Обидҷони Бекназар, н.и.ф., сармуаллими кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишгоҳи давлатии омўзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ(Тоҷикистон,  Душанбе)
"БАЪЗЕ МУЛОҲИЗАҲО ОИД БА МУСОҲИБАҲОИ ЛОИҚ ШЕРАЛӢ " Раҷабов Боҳир Мукаммилович, н.и.ф., дотсенти кафедраи адабиёти муосири тоҷики МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ТАЪСИРИ «РИСОЛАИ  ҚУШАЙРИЯ» БА НАСРИ ИРФОНИИ ФОРСӢ-ТОҶИКӢ " Наҷотов Ҷамшед Нарзуллоевич, сармуаллим, мудири кафедраи улуми Қуръон  ва ҳадиси Донишкадаи исломии Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам (Тоҷикистон, Душанбе)
"ШИНОХТИ ҲОФИЗ ДАР АНГЛИЯ ВА ТАҲЛИЛИ  БАЪЗЕ ТАРҶУМАҲОИ  Ӯ " Сангинова  Шаҳноза  Каримбоевна,  унвонҷӯи Донишкадаи  давлатии  забонҳои  Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода (Тоҷикистон, Душанбе)
"УСТОД БОҚӢ РАҲИМЗОДА ВА ИНКИШОФИ ҚИССАИ ҲАҶВӢ ДАР АДАБИЁТИ  МУОСИРИ ТОҶИКӢ " Шарифов Анўшервон Музаффарович, унвонҷўи Маркази илмии Хуҷандии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ВЕЖАГИҲОИ ЖАНРИИ  “ОН ЧӢ АЗ САР ГУЗАШТ”-И ҶАЛОЛ ИКРОМӢ " Амаков Сорбон Холович, аспиранти Академияи  миллии  илмҳои  Тоҷикистон (Тоҷикистон, Душанбе)
"ТАҶАССУМИ РЎЗГОР ВА ОСОРИ  ШУАРО ДАР «МУНТАХАБ -УТ-ТАВОРИХ»-И МУҲАММАД  ҲАКИМХОН " Султонова Адиба Ҷалиловна, унвонҷӯи  кафедраи  адабиёти  муосири  тоҷики МДТ “ДДХ ба номи  акад. Б.Ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд)
" ТАКРОР ВА АНВОИ  ОН ДАР ДОСТОНИ “ҲУМОЙ ВА ҲУМОЮН”-И ХОҶУИ КИРМОНӢ " Ашўрова  Маърифат Муҳаммадҷоновна, унвонҷўи кафедраи адабиёти классикии тоҷики МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд  ба номи академик.Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
ИЛМҲОИ ПЕДАГОГӢ
ТАШАККУЛИ СИФАТҲОИ АХЛОҚИЮ ЗЕБОИПАРАСТИИ ДОНИШҶӮЁН ТАВАССУТИ ХУНАРҲОИ ХАЛҚӢ Мирзабоев Зикрилло Зиёдуллоевич, н.и.п., дотсент;Аҳадов Файзулло Холиқович, докторанти кафедраи нақшакашӣ геометрияи тасвирӣ ва методикаи таълими МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ФАЪОЛНОКИИ ҲУҚУҚӢ ҲАМЧУН ВОСИТАИ  ТАШАККУЛИ ШУУРИ ҲУҚУҚИИ ДОНИШҶӮЁН " Бобоҷонова Саломат Раҳимҷоновна, сармуаллими кафедраи ҳуқуқшиносии факултети таърих ва ҳуқуқи  МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"НАҚШИ ТАРБИЯ ДАР ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ШАХСИЯТИ ХОНАНДАГОН " Умаров Абдуқаҳҳор Насимҷонович, докторанти (PhD) курси 2 ихтисоси санъати тасвирӣ ва нақшакашии МДТ «ДДХ  ба номи акад.Б.Ғафуров»(Тоҷикистон, Хуҷанд)
"АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ САЛОҲИЯТИ КАСБИИ ОМӮЗГОРИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ " Арипова Машҳура Раҳимовна, сармуаллими  кафедраи методикаи таълими математика ва технологияи информатсионии МДТ «ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров» (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ШАРТҲОИ ТАШКИЛИ МУСТАҚИЛИЯТИ МАЪРИФАТИИ ДОНИШҶЎЁНИ ДОНИШГОҲҲОИ ОМЎЗГОРӢ " Ансорӣ Парвина  Бахтиёрхон, унвонҷўи Пажўҳишгоҳи рушди маориф ба номи Абдураҳмони ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, мудири кафедраи забон ва адабиёти руси Донишкадаи омўзгории Тоҷикистон дар ш.Панҷакент (Тоҷикстон, Панҷакент)
"ОМОДАГӢ БА  ФАЪОЛИЯТИ ЭҶОДИИ ОМӮЗГОРОН ДАР АСОСИ ҲАМКОРИИ ПЕДАГОГӢ " "Наврузов  Эҳсон  Мамурович,  унвонҷўи  кафедраи  умумидонишгоҳии  педагогикаи  умумии МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд) "
"ТАШКИЛИ КОРҲОИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШҶӮЁН ДАР ДАРСҲОИ МАТЕМАТИКА  ДАР МАКТАБҲОИ ОЛӢ " Шарипова Фотима Абдуфаттоевна, ассистенти кафедраи  Методикаи таълими математика ва технологияи информатсионии  МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ТАВСИЯҲОИ МЕТОДӢ ОИД БА ОМӮЗИШИ БАРНОМАСОЗӢ ДАР МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ " Низомиддинов Сайфиддин Шарофидинович,  номзади илмҳои иқтисодӣ,  дотсенти кафедраи барномарезӣ; Саидвалиев Аъзам Разоқович,  муаллими  кафедраи барномарезии МДТ «ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров» (Тоҷикистон, Хуҷанд)
ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТИЮ ИРТИБОТӢ ДАР МАШҒУЛИЯТҲОИ МАТЕМАТИКАИ ОЛӢ ВА БАРТАРИИ ОН ДАР БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ ТАЪЛИМ Ризоев Эҳсонхон Саидович, номзади илмҳои педагогика, сармуаллими кафедраи алгебра ва геометрияи МДТ «ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров» (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"АҲАМИЯТИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲО ДАР ТАРБИЯИ ФАЪОЛНОКИИ ЭҶОДИИ ХОНАНДАГОН БО ПРИНСИПИ ТАЪЛИМИ БОСАЛОҲИЯТ " Раҷабова Саодат Ҷамоловна,  дотсент,  мудири кафедраи методикаи таълими математика ва технологияи информатсионӣ; Очилов Алимқул Усмонқулович,  дотсенти кафедраи методикаи таълими математика ва технологияи информатсионии МДТ «ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров» (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ОМӮЗИШ ВА ТАЪЛИМИ ГРАММАТИКАИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ ТАВАССУТИ МАҶОЗ " Ҳомидова Мунира Нӯмоновна, н.и.ф., дотсент; Холов Саидмуҳиддин Саидмуродович, сармуаллими кафедраи тарҷума ва грамматикаи забони англисии факултети забонҳои хориҷии МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ТАЙЁРИИ МЕТОДИИ ОМӮЗГОРОНИ ОЯНДА БАРОИ ИСТИФОДАБАРИИ НЕРӮИ ТАРБИЯВИИ ЗАБОНИ ХОРИҶӢ " Ахмедова Заррина Дадоҷоновна, унвонҷӯи  кафедраи методикаи таълими забони хориҷии МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд
"МАВҚЕИ ТАЪЛИМИ ИНФОРМАТИКАИ ТИББӢ ДАР ОМОДАСОЗИИ  КАДРҲОИ ТИББӢ " Рабиева Зубайда Раҳимовна,  докторант(Phd) МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"АСОСҲОИ МЕТОДИИ ОМӮЗИШИ МАСЪАЛАИ ТАЪЛИМИ МАТЕМАТИКИИ ДОНИШҶӮЁНИ РАВИЯҲОИ ТЕХНИКИИ МАКТАБҲОИ ОЛӢ " Муҳамедова Шаҳло Файзуллоевна, муаллими калони кафедраи фанҳои риёзӣ-табиатшиносии муосири  Донишгоҳи давлатии  ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ИСТИФОДАИ УСУЛИ ХУРДТАРИНИ КВАДРАТҲО БАРОИ КОРКАРДИ НАТИҶАҲОИ ЧЕНКУНИИ ФИЗИКӢ " Раҳматов Муҳамадӣ Нуридинович, oмӯзгори кафедраи кафедраи физикаи умумӣ ва ҷисмҳои сахт; Раҳмонов Беҳзод Акбаралиевич, oмӯзгори кафедраи  анализи математикии МДТ «ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров» (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"МЕТОДИКАИ ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲО АЗ ФИЗИКАИ МОЛЕКУЛАВӢ ДАР БАРНОМАСОЗИИ КОНСОЛӢ " Мухторов Лутфулло Тоҳирович, саромўзгори кафедраи технологияҳои иттилоотӣ ва фанҳои физика-математикаи филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар ш Исфара(Тоҷикистон, Исфара)
"ПРОБЛЕМАҲОИ ТАШАККУЛ ДОДАНИ МАФҲУМҲОИ ФИЗИКӢ ДАР ТАЪЛИМИ ФИЗИКАИ СИНФИ VII " Ҷонмаҳмадов Исфандиёр Тешаевич, омӯзгори кафедраи методикаи таълими технологияи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав(Тоҷикистон, Бохтар)
АСОСҲОИ МЕТОДИИ ИНКИШОФИ НУТҚИ ХОНАНДАГОНИ ТОҶИКИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ БО ЗАБОНИ МОДАРӢ Бойтемиров Рустам Мавлонбекович, сармуаллими кафедраи адабиёти рус ва хориҷаи МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд)
УСУЛҲОИ МУОСИРИ  ТАЪЛИМИИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ОМЕХТА Норбобоев Маъруфҷон Олимович, сармуаллими  кафедраи умумидонишгоҳии информатикаи  МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров”; Исмоилова Маърифат Иномовна, омӯзгори фанни технологияи иттилоотии МТУҒ "Мактаби Ирфон" (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ТАҲҚИҚОТИ ТОЗА ДАР ШИНОХТИ ТАВСИФ ВА РАВИШҲОИ ТАНЗИМИ ФАРҲАНГИ ТАВСИФОТ " Азизов  Сорбон  Садуллоевич,  н.и.ф.,  дотсенти кафедраи  адабиѐти  классикии  тоҷики  МДТ “ДДХ  ба  номи  акад.  Б.Ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд)