дробовики.
заявка на кредит Тинькофф

2(71). 2022

  

НОМАИ ДОНИШГОҲ 2(71). 2022

ФайлНомСабт карда шуд
Download this file (2-72-2022.pdf)НОМАИ ДОНИШГОҲ 2(71). 2022НОМАИ ДОНИШГОҲ 2(71). 2022143

 

ИЛМҲОИ ТАЪРИХ ВА БОСТОНШИНОСӢ
"ПЕШГИРИИ ДУ ШӮРИШ ДАР БУХОРО(солҳои 1910-1911) " "Розиқзода Абдулҳаким Шералӣ, доктори илмҳои таърих, профессор, раиси МД “КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон” (Тоҷикистон, Душанбе) "
"АМИР АБДУЛАҲАДХОН ВА ТАВСИФИ МУХТАСАРИ ХОТИРАҲОИ Ӯ ДАР “САЁҲАТНОМА” " Шарипов Шавкат, н.и.т., дотсенти  кафедраи таърихи халқи тоҷики МДТ “ДДХ ба номи акдемик Б. Ғафуров (Тоҷикистон, Хуҷанд); Холов Махмудҷон Шарипович, н.и.ф., ходими пешбари илмии Пажӯҳишгоҳи иқтисодиёт ва демографияи АМИТ, узви вобастаи Академияи муҳандисии ҶТ (Тоҷикистон, Душанбе); Ҳафизова Мӯниса Абдураҳмоновна, унвонҷӯи кафедраи таърихи халқ тоҷики  МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ТАЪРИХИ ТАШАККУЛИ МУНОСИБАТҲОИ ҚАЗОҚИСТОНУ УКРАИНА ( СОЛҲОИ 1992- 1999) " Третьяков  Александр  Максимович,  аспиранти факултети  муносибатҳои  байналмилалии Донишгоҳи  давлатии  Санкт-Петербург (Русия, Санкт-Петербург)
"ЁДГОРИҲОИ АСРИ БИРИНҶИИ НИШЕБИҲОИ ШИМОЛИИ КАТОРКӮҲИ ТУРКИСТОН " Раҳимов Набиҷон Турдиалиевич, д.и.т., профессори кафедраи таърихи халқи тоҷик; қосимова Манижа Соҳибҷоновна, муаллима кафедраи тарбияи ҷисмонии МДТ «ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"САҲМИ ҲУНАРПЕШАИ ХАЛҚИИ ИТТИҲОДИ ШӮРАВӢ ҶӮРАБЕК МУРОДОВ ДАР ТАҲКИМИ ДӮСТИИ ХАЛҚҲО " Набизода Ваҳҳоб Машраф, д.и.т, профессори кафедраи таърихи ватан ва археологияи МДТ «ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров» (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"САҲМИ ПРОФЕССОР АБДУЛЛОҶОН МИРБОБОЕВ ДАР ОМӮЗИШИ МЕРОСИ ТАЪРИХИВУ ФАРҲАНГИИ ХАЛҚИ ТОҶИК " Исомитдинов  Жорабек  Бобобекович,  н.и.т., дотсент,  мудири  кафедраи    таърихи  ватан  ва археология; Абдувалиева Гулдаста Фирдавсовна, магистранти курси 2-и кафедраи    таърихи  ватан  ва археологияи МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров”, (Тоҷикистон, Хуҷанд)
ИЛМҲОИ ФИЛОЛОГӢ
"ЗАМИНАҲОИ ТАЪРИХИЮ ҲУҚУҚИИ СОЗМОНЁБӢ ВА ТАШАККУЛИ ШӮЪБАҲОИ КОФТУКОВИ ҶИНОӢ ДАР ОСИЁИ МИЁНА (СОЛҲОИ1918-1924) " Юсуфзода Азимҷон Юсуф, н.и.т., сардори кафедраи Фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯии факултети № 4-и Академияи ВКД ҷумҳурии Тоҷикистон (Тоҷикистон Хуҷанд)
"АФҒОНИСТОН ДАР ДАВРАИ РАЁСАТИ ПРОФЕССОР БУРҲОНИДДИН РАББОНӢ Ҳасанов Саидашраф Акрамович, унвонҷӯи Донишкадаи ҷумҳуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф (Тоҷикистон, Душанбе)
"БАҲСЕ  ДАР АТРОФИ  ТАСҲЕҲИ ЯК НОМА " Зоиров Ҳалимҷон Зоҳидҷонович, н.,и.,ф., дотсент, мудири кафедраи умумидонишгоҳии  забони  тоҷикии МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"МАВҚЕИ ҚОФИЯ ДАР ҒАЗАЛИЁТИ НАЗИРИИ НИШОПУРӢ " Маҳмудзода  Обидҷони  Бекназар,  номзади  илмҳои филология,  сармуаллими  кафедраи  назария  ва таърихи  адабиѐти  Донишгоҳи  давлатии  омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ(Тоҷикистон, Душанбе)
"ТИМСОЛИ АБӮСАИДИ АБУЛХАЙР ДАР МАСНАВИҲОИ ФАРИДУДДИНИ АТТОР " Мирсаидов Баҳром Тоҳирович, н.и.ф., дотсенти кафедраи адабиёти муосири тоҷики МДТ  «ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров» (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ТАЗКИРАИ “ЗАНОНИ СУХАНВАР” –И АЛИАКБАР МУШИРИ САЛИМӢ ВА АРЗЁБИИ АШЪОРИ ШОИРОН ДАР ОН " ҳасанова Нигора Алибековна, докторант (PhD)-и кафедраи адабиёти муосири тоҷикӣ МДТ «ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров”  (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ТАСВИРИ ЧЕҲРАҲОИ ФАРҲАНГӢ ВА БАДЕӢ ДАР “САФАРНОМА”-И НОСИРИ ХУСРАВ " Самиев Ҷумахон Саймуродович, унвонҷӯйи кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода (Тоҷикистон, Душанбе)
"УНСУРҲОИ ҲАМГИРОӢ ВА ИРТИБОТИ РЕПОРТАЖИ ТЕЛЕВИЗИОНӢ БО ЖАНРҲОИ ДИГАРИ ТЕЛЕВИЗИОН " ҳамидиён Илҳомҷон Иномзода, н.и.ф., дотсенти кафедраи телевизион ва радиошунавонии ДМТ; Раҳими Карим, унвонҷӯи кафедраи телевизион ва радиошунавонии факултети режиссура, кино и телевизион Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода(Тоҷикистон,Душанбе)
"НАҚШИ  МУАЛЛИФ ДАР ШЕВАИ ПЕШНИҲОДИ БАРНОМАИ ТЕЛЕВИЗИОНӢ " Қосимова Инобат Тӯхтабоевна, номзади илмҳои филология, дотсенти кафедраи журналистика ва назарияи тарҷумаи МДТ «ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров», (Тоҷикистон, Хуҷанд)
ИЛМҲОИ ПЕДАГОГӢ
"АҲАМИЯТИ ПРИНЦИПИ ПАЙВАСТАНИ НАЗАРИЯ БО АМАЛИЯ ДАР ТАЙЁР КАРДАНИ КАДРҲОИ БАЛАНДИХТИСОСИ ПЕДАГОГӢ " Сабурӣ Хайрулло Мирзозода, д.и.п., профессори кафедраи педагогикаи иҷтимоӣ ва касбӣ; Пӯлотов Исмоил Мамадович н.и.п., дотсенти кафедраи педагогикаи умумии МДТ “ДДХ ба номи акад.Б. Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ КАСБИИ МУАЛЛИМОНИ ОЯНДА ҲАМЧУН ПРОБЛЕМАИ ПЕДАГОГӢ " Тиллохоҷаева Муҳаббат Набиҷоновна, номзади илмҳои филология, дотсенти  кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти тоҷики МДТ «ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров
"АФКОРИ ПЕДАГОГИИ ВОҶИДАЛИИ МУҶМАЛӢ ОИД БА МАСЪАЛАҲОИ ТАРБИЯИ АХЛОҚИЮ МЕҲНАТӢ " Аюбова Манижа Зокирҷоновна, н.и.п.,сармуаллими кафедраи умумидонишгоҳии  забонҳои  хориҷии МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд) Сафарзода Шамсиддини  Маҳмадраҷаб,омӯзгори  кафедраи умумидонишгоҳии педагогикаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон (Тоҷикистон, Душанбе)
"МОҲИЯТ, МАЗМУН ВА ШАКЛИ ЗУҲУРИ  ВАЗИФАИ ТАРБИЯВИИ ТАЪЛИМ " Рофибоева Насиба Исоевна, муаллими кафедраи педагогикаи умумии МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"САМАРАБАХШИИ ФАНОВАРИҲОИ ҲИФЗИ САЛОМАТӢ ДАР МУҲИТИ ТАЪЛИМИИ КОЛЛЕҶҲОИ ПЕДАГОГИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН " Почоев Бахтовар Ҳотамович, унвонҷӯи кафедраи педагогикаи иҷтимоӣ ва касбии МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров (Тоҷикистон,  Хуҷанд)
АҲАМИЯТИ  ТАҶРИБАИ  ПЕДАГОГӢ ДАР РАВАНДИ ТАШАККУЛИ ОМӮЗГОРИ ОЯНДАИ МУВАФФАҚ Убайдуллоева Фарангис Алишеровна, унвонҷӯи кафедраи педагогикаи иҷтимоӣ ва касбии МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ИНКИШОФИ ФАЪОЛИЯТИ  ЭҶОДИЮ МАЪРИФАТИИ ХОНАНДАГОНИ ХУРДСОЛ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ " Имомова Муборак Абдулазизовна,  унвонҷӯи кафедраи педагогикаи иҷтимоӣ ва касбии МДТ «ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров». (Тоҷикистон, Хуҷанд
"ХУСУСИЯТҲОИ АСОСИИ КОНСЕПСИЯИ ""МУНОСИБАТИ ЭҲТИЁТКОРОНАИ ХОНАНДАГОН ҲАНГОМИ КОР БО КОМПЮТЕР"" " Примов Мӯҳсин Муслимҷонович, сармуаллими кафедраи математика ва информатика Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар  шаҳри Панҷакент (Тоҷикистон, Панҷакент).
"ОИД БА МАСЪАЛАИ АЗ ҶИҲАТИ ТАШКИЛӢ- ПЕДАГОГӢ САФАРБАРИИ ДОНИШҶӮЁН  ДАР ТАЪЛИМИ ЭЛЕКТРОНӢ " Азизов Хусрав Умриддинович, унвонҷӯи кафедраи педагогика ва психологияи Донишгоҳи омӯзгории  дар ш.Панҷакент (Таджикистан, Худжанд); Абдуллоева Машхура Ибрагимовна, унвонҷӯи кафедраи умумидонишгоҳии педагогикаи МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ОМОДАСОЗИИ КАСБӢ-ПЕДАГОГИИ ОМӮЗГОРОНИ ҶАВОНИ МАКТАБҲОИ ОЛӢ  БА КОРҲОИ ТАРБИЯВӢ " Ҳомидова Фирӯза Латиповна, унвонҷӯи кафедраи умумидонишгоҳии забони русии МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров”, (Тоҷикистон, Хуҷанд)
ТАШАККУЛИ ҚОБИЛИЯТИ ЭҶОДӢ ВА МАҲОРАТИ КАСБИИ ДОНИШҶӮЁНИ ИХТИСОСИ ДИЗАЙНИ МАҲСУЛОТИ ДӮЗАНДАГӢ   ДАР ТАЪЛИМИ САНЪАТИ ОРОИШӢ - АМАЛӢ Нугмонов Мансур, д.и.п., профессори  кафедраи методикаи таълими математикаи МДТ “Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ”(Тоҷикистон, Душанбе)
"ШЕВАИ ТАЪЛИМИ ҒАЗАЛИ “ДИЛ МУҚИМИ КӮЙИ ҶОНОН АСТУ ТАН ИН ҶО ҒАРИБ” КАМОЛИ ХУҶАНДӢ-И " Аҳмадов Мирзоҳабиб, н.и.ф., дотсенти кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти тоҷики МТД “ДДХ ба номи акад.Б. Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"МАСЪАЛАҲОИ МЕТОДОЛОГИИ ОМӮЗИШИ КАТЕГОРИЯИ НАМУД ВА ЗАМОНИ ФЕЪЛ ДАР ЗАБОНИ РУСӢ " Мавлонбердиева Отуной Эгамбердиевна, н.и.ф.дотсенти кафедраи забони муосири русӣ ва забоншиносии умумии МДТ «ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров, (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ОМОДАСОЗИИ ДОНИШҶУЁНИ ФИЛОЛОГ БА КОРҲОИ БЕРУНАЗСИНФЙ АЗ ФАННИ  ЗАБОНИ РУСЙ " "Искандарова Мадинахон Набиҷоновна, н.и.ф., дотсенти кафедраи  инкишофи  нутқи  хаттӣ  ва  даҳонии забони  русӣ  МДТ  “ДДХ  ба  номи акад.Б.Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд) "
ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ КОММУНИКАТСИОНИИ ДОНИШҶӮЁНИ ДОНИШГОҲҲОИ ҒАЙРИЗАБОНӢ ДАР ОМӮЗИШИ ЗАБОНИ   ҲАМЧУН ВОСИТАИ МУОШИРАТИ КАСБӢ Ишматова  Шоира  Абдуғаниевна,  н.и.п., дотсенти  кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти руси МДТ “ДДХ  ба номи акад. Б.Ғафуров”  (Тоҷикистон, Хуҷанд)
" УСУЛИ ИСТИФОДАИ МАВОДИ МАҲАЛ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ФИЗИКА " Каримова Фароғат Хайруллоевна, сармуаллимаи кафедраи физикаи умумӣ ва ҷисмҳои сахти МДТ “ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ  ИРТИБОТӢ ДАР ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ " Каримова Дилором  Отахоҷаевна, сармуаллими кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти тоҷики МДТ «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров (Тоҷикистон, Хуҷанд)
ПОТЕНСИАЛИ ФАННИ «ТАЪРИХИ ЖУРНАЛИСТИКАИ ХОРИҶА” ДАР ТАЪЛИМИ ДОНИШҶӮ-ЖУРНАЛИСТОНИ КАСБӢ Саидхоҷаева Маликахон Алиевна, н.и.ф., сармуаллими кафедраи журналистика ва назарияи тарҷумаи МДТ “ДДХ ба номи акад. Б. Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)
"МАХСУСИЯТИ УСУЛИ ОБРАНГНИГОРӢ ДАР ДАРСИ МУСАВВИРИИ ФАКУЛТЕТҲОИ САНЪАТИ ТАСВИРӢ " Ғаниева Малика Абдуқодировна, сармуаллими кафедраи санъати тасвирӣ ва ҳунарҳои халқии МДТ “ДДХ ба номи акад. Ғафуров”( Тоҷикистон, Хуҷанд)
"ИСТИФОДАИ ВИДЕО ҲАМЧУН МАВОДИ МУЛТИМЕДИЯВӢ ДАР ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ " Розиқов Баҳром Маҳмасолиҳович, унвонҷӯи кафедраи курси амалии забони англисии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав (Тоҷикистон, Бохтар)
"БА СУРОҒИ ҲАҚИҚАТИ МАЪНО ДАР ШЕЪРИ АСИЛ " Нуров Нуралӣ Норович, доктори илмҳои филология, профессор, муовини директори Пажӯҳишгоҳи  илмию тадқиқотии илмҳои ҷомеашиносии МДТ “ДДХ  ба номи акад. Б. Ғафуров (Тоҷикистон, Хуҷанд)