дробовики.
заявка на кредит Тинькофф

3(68). 2021

 

НОМАИ ДОНИШГОҲ 3(68). 2021. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ

ФайлНомСабт карда шуд
Download this file (3(68)-2021.pdf)НОМАИ ДОНИШГОҲ 3(68). 2021 НОМАИ ДОНИШГОҲ 3(68). 2021 290

 

ИЛМҲОИ ТАЪРИХ ВА БОСТОНШИНОСӢ
УСТОД АЙНӢ  ВА АГЕНТИИ СИЁСИИ  РУСИЯ ДАР БУХОРО Розиқзода Абдулҳаким Шералӣ
РОҶЕЪ БА  ВАЗЪИ  СИЁСИИ  АМОРАТИ БУХОРО ДАР  ЗАМОНИ ҲУКМРОНИИ  АМИР НАСРУЛЛОҲ  (СОЛҲОИ 1826-1860) Ҷўразода Ҷамшед Ҳабибулло, Давлатов Муллошо
ПЕШВОИ МИЛЛАТ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН ВА ТАҲКИМИ СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ ҶАВОНОН  ДАР ТОҶИКИСТОН Набиев Ваҳоб Машрафович, Каримзода Осим Қосимӣ
НИГОҲЕ БА ТАҲАВВУЛОТИ МАОРИФИ МУОСИРИ АФҒОНИСТОН ДАР СОЛҲОИ 2001-2016 Шарифов Раҳмоналӣ Ятимович, Кӯшо Фаҳим
СУҒД ДАР АСРИ VIII: БАЙНИ ХИЛОФАТИ АРАБ ВА ИМПЕРИЯИ ТАН Раҳимов Набиҷон Турдиалиевич
  МАРҲИЛАҲОИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ФАРҲАНГИ СУҒДИЁН Аюбов Абдусалом Рауфович
  АКАДЕМИК БОБОҶОН ҒАФУРОВ ВА СОЗМОНИ БАЙНАЛХАЛҚИИ ЮНЕСКО Шарипов Шавкат, Дадоҷонова Мунира Абдуманоновна
  ИНЪИКОСИ НАҚШИ НАДИМ ДАР ҲАЁТИДАРБОРӢ ДАР РИСОЛАҲОИ «СИЁСАТНОМА»- ИНИЗОМУЛМУЛК ВА «ҚОБУСНОМА»- И КАЙКОВУС Ҳусенов Фаррух Раҳимович
  ИШТИРОКИ ЗАНОН ДАР КОРИ МУАССИСАҲОИ МАДАНИЮ РАВШАННАМОИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ 60-80-УМИ АСРИ ХХ

Рофиева Насринисо Ғайбуллоевна

  АНЪАНА ВА МАРОСИМҲОИ ТОҶИКОН МАРБУТ БА НИГОҲУБИН ВА ҲИФЗИ ТИФЛ

Турсунов Назирҷон Очилович, Исомитдинов Жорабек Бобобекович

ИЛМҲОИ ФИЛОЛОГӢ
ИНЪИКОСИ ДАВРАИ САНОАТИКУНОНӢ ВА МАВЗӮИ  ПУЛ ДАР РОМАНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВ «ҚАҲРАМОНИ ДАВРОНИ МО» Погребная Яна Всеволодовна
УНСУРҲОИ ШАРҲИ ҲОЛӢ ВА ТАЪРИХӢ ДАР АШЪОРИ КАМОЛИ ХУҶАНДӢ (ҶАНГОВАРОН, ШАҲИДОН ВА АСИРОНИ ИШҚ) Мирзоюнус Матлуба, Ҳайзер Александр Робертович
ЭҶОДИЁТИ УСТОД РАҲИМ ҶАЛИЛ АЗ ДИДИ АДИБОН ВА ОЛИМОН Файзуллоев Неъматҷон, Абдувоҳидова Таҳмина Неъматҷоновна
ДОИР БА АДАБИЁТИ ТОҶИК ДАР ҲАВЗАИ АДАБИИ САМАРҚАНД (АСРИ XYI) Маҳмадшоев Маҳмадшо Мирзошоевич
РАСУЛ ҲАМЗАТОВ ДАР ФАЗОИ АДАБИЮ ЭСТЕТИКИИ ТОҶИКИСТОН Алибекова Патимат Магомедовна
ДОИР БА БАЪЗЕ ВИЖАГИҲОИ ПУБЛИСИСТИКАИ ҲАҶВИИ БАҲРИДДИН АЗИЗӢ Носиров Осимбой Орифович
САРЧАШМАҲОИ АСОСИИ ОМЎЗИШИ ЗИНДАГИИ ҚОСИМИ АНВОР Саидов Исмоил Холмаҳмадович
ИЛМҲОИ ПЕДАГОГӢ
РОҲҲОИ ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ КОММУНИКАТИВИИ ОМӮЗГОРОНИ ОЯНДАИ ЗАБОНИ ХОРИҶӢ БАР ПОЯИ МАВОДИ БАЙНИФАРҲАНГӢ Абдуллоева Меҳриниссо Абдуғаффоровна, Тухлиева Заррина Қамариддиновна
ТАШХИСИ ПЕДАГОГӢ ВА НАҚШИ ОН ДАР ФАЪОЛИЯТИ КАСБИИ ОМӮЗГОРИ МАТЕМАТИКА Сатторов Абдурасул Эшбекович, Ҳайдарова Мухбира Салимҷоновна, Шафиев Зафарҷон Қурбонбоевич
АСОСҲОИ МАЪНАВӢ-АХЛОҚИИ ГУМАНИЗМ ДАР АДАБИЁТИ КЛАССИКИИ ТОҶИК Гулмадов Файз, Тоҳириён Шаҳлои Абдуализода
ТАЪРИХ ВА ТАШАККУЛИ ТАЪЛИМИ ТЕХНОЛОГӢ (ТАЪЛИМИ МЕҲНАТ) ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН Азизов Шерзод Юсуфович
ҲАМКОРИИ ПЕДАГОГӢ ҲАМЧУН ВОСИТАИ ТАШАККУЛИ ФАЪОЛНОКИИ ЭҶОДИИ ОМӮЗГОРОНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМӢ Наврузов Эҳсон Мамурович
ТАШАККУЛИ ОМОДАГИИ ОМЎЗГОРОН БА ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНӢ ДАР МУАССИСҲОИ ТАҲСИЛОТИ ИЛОВАГӢ Саидзода Мушараф Саид, Деҳқонова Саида Келдибоевна
МЎҲТАВОИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ҲИФЗИ САЛОМАТӢ ДАР КОЛЛЕҶҲОИ ПЕДАГОГИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН Почоев Бахтовар Ҳотамович
ТАКМИЛИ САЛОҲИЯТНОКИИ ДОНИШҶӮЁНИ РАВИЯИ ГУМАНИТАРӢ БО ИСТИФОДА АЗ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИНФОРМАТСИОНӢ ДАР НИЗОМИ КРЕДИТИИ ТАҲСИЛ Воҳидова Зебо Рустамбоевна
МАҚОМ ВА МАНЗАЛАТИ ЗАБОНИ ДАВЛАТӢ ВА ОМЎЗИШИ ОН ДАР ФАЗОИ МУОСИРИ ТАҲСИЛОТ Рустамова Заррина Иномҷоновна
ИСТИФОДАИ УСУЛҲОИ ФАЪОЛГАРДОНИИ РАВАНДИ МАЪРИФАТИИ ХОНАНДАГОН ДАР ТАЉРИБАИ ДАРСҲОИ БИОЛОГИЯ Дадобоева  Муслима  Бахтиёровна
ОМӮЗИШИ КОНВЕРГЕНТИИ ТЕХНОЛОГИЯИ КАСБӢ ВА ИТТИЛООТӢ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ФАННИ ТЕХНОЛОГИЯ Сатторов Абдурасул Эшбекович, Махмадалиев Эраҷ Шукурлоевич
РОҲҲОИ ТАЪЛИМИ САЛОҲИЯТҲОИ ЗАБОНӢ ДАР ДАРСҲОИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ Тиллохоҷаева Муҳаббат Набиҷоновна
ТАҲЛИЛИ АМАЛИЁТИ МОДЕЛСОЗӢ ДАР ФАЪОЛИЯТИ ТАЪЛИМ Дадоҷонов Ёқубҷон, Дадоҷонов Бобоҷон Ёқубҷонович
БОЗИҲОИ ТАЪЛИМӢ АСОСИ ТАШАККУЛИ ҚОБИЛИЯТИ ЗЕҲНИИ ХОНАНДАГОН ДАР ОМӮЗИШИ ФАННИ НАҚШАКАШӢ Исломов Озод Азимович, Турсунов Сайфулло Абдуллоевич, Эргашев Абдухамид Эргашевич
ОИД БА БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ТАШКИЛИ МАҲФИЛИ ФАННИ “ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ Икромова Инобатҷон Умарбоевна
ОИД БА ОМӮЗИШИ ДАРАҶАҲОИ СИФАТ ҲАНГОМИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ РУСӢ ҲАМЧУН ЗАБОНИ ХОРИҶӢ Ваҳобова Матлуба Адиловна, Шарипова Нилуфар Исматуллоевна
ТАЪЛИМИ МАВОДИ ҶАМЪИЯТИЮ СИЁСӢ БА ДОНИШҶӮЁНИ ДОНИШГОҲҲОИ ЗАБОНОМӮЗӢ ДАР РАВАНДИ КОРИ МУСТАҚИЛОНА Ахмедова Мавҷуда Негматовна
РОҶЕЪ БА МУШКИЛОТИ ТАЪЛИМИ ПЕШОЯНДҲОИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ ДАР ДАРСҲОИ АМАЛИИ ФАКУЛТЕТҲОИ ҒАЙРИТАХАССУСӢ Юлдашева Парвина Темуровна
МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТӢ ДАР СИНФҲОИ ИБТИДОӢ Норбобоев Маъруфҷон Олимович
МУКОЛАМАИ БАЙНИФАРҲАНГӢ - КАЛИДИ ҲАВАСМАНДКУНИИ ДОНИШҶӮЁНИ МАКОТИБИ ОЛИИ ЗАБОНӢ БА ОМӮЗИШИ ЗАБОНҲОИ ХОРИҶӢ Мансурова Шоира Мақсудовна
ДОИР БА БАЪЗЕ ХУСУСИЯТҲОИ ДИДАКТИКИИ «ШУМОРНОМА» - И АЙЮБИ ТАБАРӢ Кенҷаева Наргиза Саидқодировна
ТЕМУРМАЛИК АЗ ДИДГОҲИ Б. Ғ. ҒАФУРОВ (Нақде ба пажўҳишҳои Б. Ғ. Ғафуров дар бораи Темурмалик ва ҳодисаи Хуҷанд) Бойматов Луқмон Дадобоевич
ҶУСТОРҲОЕ БО ДИДИ  ДИГАР ДАР АНВАРИШИНОСӢ (Тақриз ба китоби Абдурашид Самадов. Анварӣ: Ҷусторҳо дар рўзгору осор. Душанбе, 2021.- 432 с) Нуров Нуралӣ Норович