дробовики.
заявка на кредит Тинькофф

1(64)

 

НОМАИ ДОНИШГОҲ 1(64). 2023. Cилсилаи илмҳои табиатшиносӣ ва иқтисодӣ

ФайлНомСабт карда шуд
Download this file (1-64.pdf)НОМАИ ДОНИШГОҲ 1(64). 2023НОМАИ ДОНИШГОҲ 1(64). 2023167

ИЛМҲОИ ТАБИАТШИНОСӢ

 

ИСТИФОДАБАРИИ ФУНКСИЯҲОИ  БАРНОМАИ MATHCAD ДАР ҲАЛЛИ  МАСЪАЛАҲО АЗ ФАНҲОИ ДАҚИҚ

Ҷӯраева Хайриҷон Юнусҷоновна - номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи технология ва методткаи таълими он - и ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров (Тоҷикистон, Хуҷанд)

 

МОДЕЛИ МАТЕМАТИКИИ КОРКАРДИ ОВОЗ ВА ХОСИЯТҲОИ ИТТИЛООТИКУНОНӢ

Дадобоев Акмал Анварҷонович -  докторанти (PhD)  кафедраи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ва барномарезии ДДҲБСТ (Тоҷикистон, Хуҷанд)

ИЛМҲОИ ФИЗИКА

 

НАЗОРАТИ ПАРАМЕТРҲО ВА ИДОРАКУНИИ РАВАНДИ РЕХТАНИ БУҒИ НИМНОҚИЛҲО АЗ ФАЗОИ ГАЗҲО

Қосимов Далер Абдуқодирович – унвонҷӯи кафедраи электроникаи МДТ-и «ДДХ ба номи академик Бобожон Ғафуров»

ИЛМҲОИ БИОЛОГӢ

 

НАМУДҲОИ МУҚИМӢ ВА МАВСИМИИ ДАСТБОЛОНИ (CHIROPTERA) ТОҶИКИСТОНИ  ШИМОЛӢ

Хабилов Толибҷон Қодирович – доктори илмҳои биологӣ, профессор, ходими калони Институти тадқиқотии илмҳои табиатшиносӣ, МДТ «ДДХ ба номи акад. Б.Ғафуров»,

Тоҷибоева Дилбар Эргашовна – номзади илмҳои биологӣ, дотсенти кафедраи зоология ва физиологияи одаму ҳайвоноти, МДТ «ДДХ ба номи акад. Б. Ғафуров»

 

БАЪЗЕ ЧОРАБИНИҲОИ ГЕОЭКОЛОГӢ ҶИҲАТИ БАРҚАРОРСОЗИИ ЗАМИНҲОИ  СОҲИЛИ ДАРЁИ ҚИЗИЛ-СУ

Асламов Бахтовар Раҷабалиевич - ассистенти кафедраи геология ва менеҷменти маъдану техникаи факултети геологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Душанбе)

 

ТАДҚИҚОТҲОИ ГЕОЭКОЛОГӢ ДАР РАВАНДИ ҶУСТУҶӮИ КАНДАНИҲОИ ФОИДАНОКИ ДУРУШТ ДАР ОРЕНБУРГ

Гаев Иван Аркадьевич – ходими хурди Донишгоҳи давлатии Оренбург, кафедраи геология. 460 000, ш. Оренбург

Куделина Инна Витальевна - дотсенти  кафедраи геология, Донишгоҳи давлатии Оренбург. 460 000, ш. Оренбург

Галянина Наталья Петровна -Муаллими калони кафедраи геология, Донишгоҳи давлатии Оренбург

 

ТОЛЕРАНТНОКИИ (ТОБОВАРИИ)НАВЪҲОИ СОЛИМГАРДОНИДАШУДАИ  КАРТОШКА ДАР ШАРОИТИ СТРЕСҲОИ ЭКОЛОГӢ

Сабуров Бахтиёр Муҳидинович– докторанти Институти ботаника, физиология ва генетикаи растаниҳои Академияи Миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои  кишоварзӣ, дотсенти  кафедраи  биология  ва методикаи  таълими  он  Муассисаи Давлатии  Таълимии  “Донишгоҳи  Давлатии  Хуҷанд ба номи  академик  Б. Ғафуров”,

Ғафурова Парвина Зиёевна – магистранти курси якуми факултети биология ва химия, ихтисоси “биология” Муассисаи Давлатии  Таълимии  “Донишгоҳи  Давлатии  Хуҷанд ба номи  академик  Б. Ғафуров”

 

ТАЪСИРИ ТАНЗИМКУНАНДАИ НУМӮЪ БА НИШОНДОДИ МАҲСУЛНОКИИ РАСТАНИИ КАРТОШКА ҲАНГОМИ СТРЕСИ ОБӢ

Сабуров Бахтиёр Муҳидонивич – докторанти Институти ботаника, физиология ва генетикаи растаниҳои Академияи Миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои  кишоварзӣ, дотсенти  кафедраи  биология  ва методикаи  таълими  он.  Муассисаи Давлатии  Таълимии  “Донишгоҳи  Давлатии  Хуҷанд ба номи  академик  Б. Ғафуров”,

Ғафурова Парвина Зиёевна – магистранти курси якуми факултети биология ва  химия, Муассисаи Давлатии Таълимии  “Донишгоҳи  давлатии  Хуҷанд ба номи  академик  Б. Ғафуров”

 

АҲАМИЯТИ ЭКОЛОГИИ МУАЙЯНСОЗИИ  УМУМИЯТ ВА ФАРҚИЯТИ МАФҲУМҲОИ “ИСТЕҲСОЛОТИ АГРАРӢ” ВА “ИСТЕҲСОЛОТИ КИШОВАРЗӢ”

Собиров Мурод Собитҷонович - дотсенти кафедраи экология ва ҳифзи табиати МДТ  “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд бa нoми aкaдeмик Б.Ғaфурoв”, номзади илмҳои кишоварзӣ

Очилова Фотима Ҳамдамовна - дотсенти  кафедраи экология ва ҳифзи табиати МДТ  “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд бa нoми aкaдeмик Б.Ғaфурoв”, номзади илмҳои биологӣ

Шарипова Саноат Восидовна - ассистенти кафедраи экология ва ҳифзи табиати МДТ  “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд бa нoми aкaдeмик Б.Ғaфурoв”

 

ИСТИФОДАИ МОДЕЛИ МЕЪЁРӢ БАРОИ ТАДҚИҚОТИ ПАҲНШАВИИ ИФЛОСШАВИИ РАДИОАКТИВӢ ДАР АТМОСФЕРА

Тиллобоев Хакимджон Ибрагимович – дотсенти кафедраи химияи органикӣ ва амалии Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров (Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Хуҷанд),

Муҳидинова Мафтуна Мунировна – мудири кафедраи фанҳои тахассусии Муассисаи ғайридавлатии таълимии Донишкадаи саноат ва хизматрасонӣ дар ш.Хучанд. (Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Хуҷанд)

 

БОМУВОЗИНАТИИ ЭКОЛОГИИ СОХТОРИ ТАБИАТИСТИФОДАБАРИИ ТОҶИКИСТОНИ ШИМОЛӢ ВА РОҲҲОИ ТАКМИЛДИҲИИ ОН

Турдиев Турдӣ Муллоҷонович - номзади илмҳои география, дотсенти кафедраи географияи табиии факултети геоэкология ва туризми МДТ «ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров» (Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш.Хуҷанд)

ИЛМҲОИ ИҶТИМОӢ ВА ГУМАНИТАРӢ

 

ТАСНИФИ ХУСУСИЯТҲОИ НЕЪМАТҲОИ МУҲИМИ ИҶТИМОӢ ВА ЗАРУРИЯТИ ТАКМИЛИ НИЗОМИ БОЗОРИ ОН

Азимова Муқадасхон Мухамедовна - муаллимаи калони кафедраи маркетинг – агробизнеси ДДҲБСТ

  ҶИҲАТҲОИ НАЗАРИЯВИИ СИЁСАТИ САВДОИ БЕРУНАИ ОЗОД ВА ТАДБИҚИ СТРАТЕГИЯИ ВОРИДОТИВАЗКУНӢ ДАР ИҚТИСОДИЁТИ КУШОД

Алиджанов Джамшед Абдукаюмович – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор, мудири кафедраи назарияи иқтисодии МДТ “ДДХ ба номи академик Б. Ғафуров"

 

АМСИЛАҲОИ ҶАРАЁНИ ТАРҲРЕЗИИ ТАШКИЛИИ КОРХОНАҲО

Ваҳҳобов Абдувахҳоб Аҳадович – номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент, мудири кафедраи математикаи олӣ ва технологияҳои инноватсионии ДИС ДДТТ, (Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Хуҷанд)

  НИЗОМИ БОЗОРИ МЕҲНАТ ҲАМЧУН УНСУРИ МУҲИМТАРИНИ  РАВАНДҲОИ БОЗОРГОНӢ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР

Абдуллоева Парвина Муминҷоновна -докторанти курси 2-уми факултети бизнес ва идоракунии ДДҲБСТ Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш Хуҷанд

  ҶОЙГИРШАВИ САНОАТ ВА ИСТИФОДАИ ЗАХИРАҲОИ МЕҲНАТӢ ДАР ВИЛОЯТИ СУҒД

Абдуназарӣ Мавзуна Кобулзода – сармуаллимаи  факултети геоэкология ва туризми, кафедраи геоэкология  ва методикаи таълими  МДТ “ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров”.

  ЗАРУРАТИ ОБЪЕКТИВИИ ҲАМГИРОИИ МОЛИЯВЙ ДАР ШАРОИТИ ҶАҲОНИШАВЙ

Аллашукуров Бехзодҷон Эргашалиевич – номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи назарияи иқтисодии ДДХ ба номи академик Б. Ғафуров

 

РУШДИ СОҲАИ САНОАТ ДАР ИҚТИСОДИЁТИ МИЛЛӢ

Аскарова Санавбархон Султонходжаевна - муаллимаи кафедраи иқтисодиёти ҷаҳонӣ МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров”, ш. Хуҷанд

  МИНТАҚАИ ОЗОДИ ИҚТИСОДИ (МОИ) ДАР НИЗОМИ МАРКАЗҲОИ РУШДИ МИНТАҚА

Ишонова Сайёра  Султоновна – номзади илмҳои итисодӣ, дотсенти кафедраи иқтисодиёти ҷаҳонӣ МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров”, ш. Хуҷанд, Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Мӯҳсинова Парвина Абдулқосимовна - номзади илмҳои итисодӣ, дотсенти кафедраи иқтисодиёти ҷаҳонй МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров”, ш. Хуҷанд, Ҷумҳурии Тоҷикистон,

Мирҷамолова Маҳбубаҷон Олимҷоновна - Магистранти соли 2-юми кафедраи иқтисодиёти ҷаҳонӣ МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров”ш. Хуҷанд, Ҷумҳурии Тоҷикистон.

 

БА ХУСУСИЯТХОИ ТАШКИЛИ ИСТЕХСОЛОТ ВА ИСТЕХСОЛИ ХИЗМАТРАСОНИИ ТАЪЛИМИИ МУАССИСАХОИ ТАЪЛИМИИ ОМУЗИШГОХИ ОЛЙ ДАР МУХИТИ АМАЛ МОДЕЛИ КОМПЕТЕНСИЯИ ТАРАККИЁТ

Ишонова Сайёра  Султоновна – номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи иқтисодиёти ҷаҳонӣ МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров”, ш. Хуҷанд, Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Мӯҳсинова Парвина Абдулқосимовна - номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи иқтисодиёти ҷаҳони МДТ ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров, ш. Хуҷанд, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Бобоҷонова Нафисабону Зафарҷоновна - Магистранти соли 2-юми кафедраи иқтисодиёти ҷаҳонӣ МДТ “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров”ш. Хуҷанд, Ҷумҳурии Тоҷикистон

 

МАСЪАЛАҲОИ САМАРАНОКИИ ИМТИЁЗҲОИ АНДОЗӢ ДАР КОРХОНАҲОИ КОРКАРДИ ПАХТА

Маъмуров Анварҷон Маҳмудҷонович – номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи андоз ва андозбандии ДДҲБСТ (Тоҷикистон, Хуҷанд),

Ҷумъабоев Хуршед Қодирович - номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи андоз ва андозбандии ДДМИТ,

Кузибаева Бароат Муротбоевна - номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ,бизнес ва сиѐсати Тоҷикистон (Тоҷикистон, Хуҷанд)

 

ОМИЛҲОИ МАРКЕТИНГИИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ УСТУВОРИИ ИҚТИСОДИИ КОРХОНАҲО ДАР ШАРОИТИ МУОСИР

Мирзоқулов Ҳаётҷон Каримҷонович -унвонҷӯи кафедраи идоракунии иқтисодиёт ва маркетинг МДТ «ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров»

 

ТАШАККУЛ ДОДАНИ ФАЗОИ МУСОИДИ ТИҶОРАТӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН: РАВИШИ КЛАСТЕРӢ

Мирзошехова Дилбар Эркинҷоновна - ассистенти кафедраи иқтисодиёт ва соҳибкорӣ  Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон;

 

ТАРАҚҚИЁТИ  БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИИ ТАЪМИНОТИ  ОБ  БА АҲОЛӢ ДАР ШАРОИТИ  МУОСИР

Норҷигитов  Равшан Орзикулович- сармуаллими  кафедраи  назарияи   иқтисоди МДТ «ДДХ   ба номи академик Бобоҷон Ғафуров»

 

ИСТИФОДАИ ТЕХНИКАИ НАВ ВА МУАЙЯН КАРДАНИ САМАРАНОКИИ ОН ДАР СОҲАИ САНОАТИ КУҲИИ ВИЛОЯТИ СУҒД

Раҳматов Абдумавлон Аҳмадович - омӯзгори калони кафедраи иқтисодиёт ва идоракунии Донишкадаи кӯҳию металлургии Тоҷикистон, ш.Бӯстон вилояти Суғд

 

АСОСҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА КОНСЕПТУАЛИИ СТРАТЕГИЯИ РУШДИ БОНКҲОИ ТИҶОРАТӢ ДАР ШАРОИТИ ИҚТИСОДИ РАҚАМӢ

Қобилова Шафоатҷон Толибҷоновна – докторанти бахши2-юми шӯъбаи рӯзонаи ихтисоси 6D050900- «Молия, муомилоти пулӣ ва қарз»Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров

 

ТАҲЛИЛИ РЕТРОСПЕКТИВИИ ФАЪОЛИЯТИ ЭҲСОНКОРӢ: ТАҶРИБАИ ҶАҲОНӢ, ТАФОВУТ, ХУСУСИЯТҲО

 

Мирбобоева Матлюбахон Ибраимхоновна -  сармуаллимаи кафедраи назарияи иқтисодӣ МДТ «ДДХ ба номи академик Бобоҷон ­Ғафуров,

Мамадов Сайидмуродхон Валиевич - мудири кафедраи молия ва андози МДТ «ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров»