дробовики.
заявка на кредит Тинькофф

1(56). 2021

 

НОМАИ ДОНИШГОҲ 1(56). 2021. Cилсилаи илмҳои табиатшиносӣ ва иқтисодӣ

ФайлНомСабт карда шуд
Download this file (1(56)-2021.pdf)1(56)-2021.pdfНОМАИ ДОНИШГОҲ 1(56). 2021. Cилсилаи илмҳои табиатшиносӣ ва иқтисодӣ270

 

ИЛМҲОИ ФИЗИКАВУ МАТЕМАТИКА
МОДУЛИ БЕФОСИЛАГИИ ТАРТИБИ БОЛО ВА НАЗДИККУНИИ БЕҲТАРИНИ ФУНКСИЯҲО ДАР ФАЗОИ БЕРГМАН Тухлиев Д.Қ.
МАСЪАЛАИ ДИРИХЛЕ ВА НЕЙМАН БАРОИ СИСТЕМАҲОИ ЭЛЛИПТИКИИ ТАРТИБИ ДУ БО КОЭФФИТСЕНТҲОИ КАНИШНОК Ҷангибеков Г., Бобоев Э.Д.
ҲАЛШАВАНДАГИИ МАСЪАЛАИ ТАЪҚИБКУНӢ БАРОИ БОЗИИ ДИФФЕРЕНСИАЛИИ ХАТТИИ НАВЪИ ДЕРМОНӢ БО МАҲДУДИЯТҲОИ ИНТЕГРАЛӢ Мухсинов Е.М.
ҲАЛШАВАНДАГИИ ЯК БОЗИИ ДИФФЕРЕНСИАЛИИ ТАЪҚИБКУНИИ НАВЪИ НЕЙТРАЛӢ Мухсинов Е.М.
ФОРМУЛАИ ТАСВИРИ ҲАЛЛИ УМУМӢ ВА МАСЪАЛАҲОИ НАМУДИ КОШӢ - РИКЙЕ БАРОИ МУОДИЛАИ ДИФФЕРЕНСИАЛИИ ОДИИ НАМУДАШ МАХСУС БО НУҚТАИ САРҲАДӢ ВА ДОХИЛИИ ДОРОИ СИНГУЛЯРНОКИИ ПАСТ Олимӣ А.Ғ., Дадоҷонова М.Ё.,  Охунов Н.Қ., Толибов С.А.
КОРНОМАИ ИЛМИИ НЮТОН ВА ФИЗИКАИ МУОСИР Абдуманнонов А., Абдуманонова Ф., Қосимова У., Абдуманонова М.
ИЛМҲОИ ИҚТИСОДӢ
"МАЗМУН ВА СОХТОРИ НЕЪМАТҲОИ ҶАМЪИЯТӢ ҲАМЧУН ОБЪЕКТИ БАХШИ ДАВЛАТИИ ИҚТИСОД" Азимова М.М., Мирсаидов С.А.
САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОКИ СТРАТЕГИИ ИДОРАИ САНОАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ ИҚТИСОДИ БОЗОРГОНИ Бобоева Ф.Ш.
КОНСЕПСИЯИ РУШДИ УСТУВОР: МАФҲУМ ВА МУНДАРИҶАИ ОН Ҷумаев А.Қ.
ВАСОИТИ МЕТОДИИ БАҲОДИҲИИ РАҚОБАТПАЗИРИИ МИНТАҚА Ҷӯраев М.Б.
ТАЪСИРИ МУҲИТИ ДОХИЛА ВА БЕРУНА БА ТАРАҚҚИЁТИ ОМИЛҲОИ РАҚОБАТПАЗИРИИ БИЗНЕСИ ХУРДУ МИЁНА (ДАР МИСОЛИ ВИЛОЯТИ СУҒД) Исмаилова М.И.
ТАҶРИБАИ КИШВАРҲОИ ПЕШРАФТА ДАР ТАНЗИМИ МУСОФИРКАШОНӢ ВА ИНФРАСОХТОРИ НАҚЛИЁТӢ Саидов М.М.
"РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ МИНТАҚАВИИ ТИҶОРАТИ ХУРД" Сатторова М.Р.
ҶАРАЁНИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ МЕХАНИЗМИ АМАЛКУНИИ СОХТОРҲОИ ИҚТИСОДИ Тошматова Н.М.
ИСТИФОДАБАРИИ ИҚТИДОРИ ИНДУСТРИАЛИИ ВИЛОЯТИ СУҒД Файзиева Д.И.
ТАҲЛИЛИ ОМИЛҲОИ МУҲИТИ БЕРУНИИ КОРХОНАҲОИ КИШОВАРЗӢ ВА ТАСНИФОТИ ОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР Ҳасанова Н.Ҷ.
ПЕШГӮИИ ЭҲТИЁҶОТИ ИҶТИСОДИЁТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БА МУТАХАССИСОНИ ДОРОИ МАЪЛУМОТИ КАСБӢ Эргашев Ф.Э.
МАХСУСИЯТҲОИ ИНКИШОФИ ТИҶОРАТИ ЭЛЕКТРОНӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН Юлдошев У.И., Маҳмудов М.Қ.
ОИД БА МАФҲУМИ “ТИҶОРАТИ ЭЛЕКТРОНӢ” Юлдошев У.И., Абдухалилов Д.Б.
АҲЛИЛИ НАҚШИ ТАВАРРУМ ДАР РАВАНДИ ГУЗАРОНИДАНИ АМАЛИЁТИ КРЕДИТИИ БОНКӢ  Шарипов А.Қ., Мамадхӯҷаева М.Н.
ХУСУСИЯТҲОИ ТАТБИҚИ СИЁСАТИ ВОРИДОТИВАЗКУНИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР Бобошохзода Ш.М.
ИЛМҲОИ ПЕДАГОГӢ
МУАЙЯН КАРДАНИ ЗИЧИИ САҚҚО ТАВАССУТИ МОДЕЛИ КОМПЮТЕРӢ Абдуманнонов А., Мухторов Л.Т., Абдуманонова Ф.А.

ИНКИШОФИ ҶИСМОНИИ ХОНАНДАГОНИ СИННИ 7 - СОЛАИ ВОҲАИ СОМҒОР

Рахматова П.Ф., Гадоева Ш.М., Почоев И.И., Раҷабов Ш.М.
ДАР БОРАИ ГУЗАРОНИДАНИ ТАҶРИБАИ ТАЪЛИМИИ-САҲРОӢ ДАР ФАСЛИ ТОБИСТОН АЗ ФАННИ ЗООЛОГИЯИ МЎҲРАДОРОН БАРОИ ДОНИШҶЎЁНИ ДОНИШГОҲҲОИ ОЛИИ ПЕДАГОГӢ  Тоҷибоева Д.Э.
ИЛМҲОИ БИОЛОГӢ
ДИНАМИКАИ САБЗИШ ВА ИНКИШОФИ ПАХТАИ МАҲИННАХ ВОБАСТА БА ҲОСИЛНОКӢ НАВЪҲО ДАР ШАРОИТИ ВОДИИ ҲИСОР Эргашева Э.А.
МУШОҲИДАҲО БА ОРНИТОФАУНАИ ЗИМИСТОНА ДАР АТРОФИ ОБАНБОРИ БАҲРИ ТОҶИК ВА ШАҲРИ ХУҶАНД Хабилов Т.Қ., Тоҷибоева Д.Э.
"ОИД БА БИОЛОГИЯ ВА ЗАРАРОВАРИИ СОВКАҲО-МЕТАЛЛОВИДКАҲОИ КОНФУЗА (MACDUNNOUGHIA CONFUSA STPH.) ВА CИРКУМФЛЕКСА (CORNUTIPLUSIA CIRCUMFLEXA L.) ДАР ШАРОИТИ ТОҶИКИСТОНИ ШИМОЛӢ" Раҷабова З.
ИЛМҲОИ ХИМИЯ
ПАҲНШАВИИ МЕТАЛЛҲОИ ВАЗНИН (Cu, Ni, Co, Cr, V ВА Sr) ДАР НАМУНАҲОИ АЭРОЗОЛИ АТМОСФЕРАИ ҚИСМИ ҶАНУБУ ШАРҚИИ ВИЛОЯТИ СУҒДДИНАМИКАИ САБЗИШ ВА ИНКИШОФИ ПАХТАИ МАҲИННАХ ВОБАСТА БА ҲОСИЛНОКӢ НАВЪҲО ДАР ШАРОИТИ ВОДИИ ҲИСОР Раҳматов М.Н.
МОНИТОРИНГИ ТАҒЙИРЁБИИ КОНСЕНТРАТСИЯИ БУҒИ ОБ ДАР АТМОСФЕРАИ ТОҶИКИСТОН Шодиев Ш.Ш.