дробовики.
заявка на кредит Тинькофф

3(58). 2021

 

НОМАИ ДОНИШГОҲ 3(58). 2021. Cилсилаи илмҳои табиатшиносӣ ва иқтисодӣ

ФайлНомСабт карда шуд
Download this file (3-58-2021.pdf)3-58-2021.pdfНОМАИ ДОНИШГОҲ 3(58). 2021. Cилсилаи илмҳои табиатшиносӣ ва иқтисодӣ275

 

ИЛМҲОИ ФИЗИКАВУ МАТЕМАТИКА
 ҲАЛШАВАНДАГИИ МАСЪАЛАИ КАНОРИИ ЭЛЕКТРОДИНАМИКА БО ХОТИРАИ ҒАЙРИХАТТӢ  Кибориён Б. К.
 ДАР БОРАИ ЯК БОЗИИ ХАТТИИ ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНСИАЛӢ ДАР ФАЗОИ ГИЛБЕРТ  Мухсинов Е.М.
 БАЪЗЕ АЗ МАСЪАЛАҲОИ САРҲАДӢ БАРОИ МУОДИЛАИ УМУМИШУДАИ КОШИ-РИМАН БО НУҚТАҲОИ СИНГУЛЯРӢ ДАР НИМҲАМВОРӢ  Расулов А.Б., Мухсинова C.М., Дорофеева И.Н.
 МУСТАҲКАМИИ АППАРАТҲОИ БО ҲАВО ХУНУККУНИИ ГАЗ ВА МУАЙЯН КАРДАНИ ДАРОЗКУНИИ ҚОБИЛИЯТИ КОРИИ ОНҲО  Махмудов Х.Ф., Султонов У., Савельев В.Н., Нигинаев К.Е.
 Таъсири радионуклидҳо ба динамикаи молекулавии гуруҳҳои функсионалии кабар  Умаров Н.Н., Юсупов И.Х., Абдуманонов А., Кадиров А.Л., Абдуллаев С.Ф., Абдуманонова Ф.А.
ИЛМҲОИ БИОЛОГИЯИ УМУМӢ
   ТАШХИСИ ЭКОЛОГОМОРФОЛОГИИ ЭСПАРСЕТИ ЗЕБО ДАР ТОҶИКИСТОНИ ШИМОЛӢ  Валаматова С.М.
 ФЛОРАИ РАСТАНИҲОИ РАГДОРИ МАХЗАНҲОИ ОБӢ ВА ОБҲОИ РАВОНИ ҚИСМАТИ ҒАРБИИ (ТОҶИКИИ) ВОДИИ ФАРҒОНА  Тўрақулов И., Суюнқулов Х., Сегизбоев М., Додохонов М.
 САҲМӢ ОЛИМОНИ-БИОЛОГҲО ДАР ОМЎЗИШИ ФАУНАИ ДАСТБОЛОН (CHIROPTERA) ДАР ТОҶИКИСТОН  Хабилов Т.Қ., Тоҷибоева Д.Э.
 ПАҲНШАВӢ ВА ЭКОЛОГИЯ МОРИ ЧИПОРИ СУРХРАХ (COLUBER RHODORHACHIS JAN., 1865) ДАР ТОҶИКИСТОН  Хидиров Х.О., Хидирова И.М., Худойкулзода Н.
ТАҲЛИЛИ МУҚОИСАВИИ НАТИҶАҲОИ ТОЗАКУНИИ ОБИ ШАХТА АЗ МЕТАЛҲОИ ВАЗНИН БО УСУЛИ ДУРДАБАНДӢ Азизов Р.О.,  Хоҷиев С.Қ., Ашӯров Х.Ё.
ПАРАМЕТРҲОИ МУНОСИБИ РАВАНДИ ТОЗАКУНИИ ОБИ ШАХТА АЗ МЕТАЛЛҲОИ ВАЗНИН БО ИСТИФОДАБАРИИ КОАГУЛЯНТҲОИ ОМЕХТА Амирзода О.Х.,  Хоҷиев С.К.,  Давлатов Д.С.,
САБАБҲОИ ПАЙДОИШ, ЗУҲУРОТ ВА НАТИҶАҲОИ ИФРОТГАРОИ (ЭКСТРЕМИЗМ)-И ЭКОЛОГӢ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР Собиров М.С., Очилова Ф.Ҳ.,  Ҳакимхоҷаева М.А.,  Боисов Н.Н.
ЗАХИРАҲОИ САМАРАНОКИ МУКАММАЛГАРДОНИИ АГРОЭКОСИСТЕМАИ ПАХТА ДАР ШАРОИТИ ТАБИИ ТОҶИКИСТОН Толибов Ю.Р., Собиров М.С., Иброхимова С. М., Саидмуродов С.С.
БАЪЗЕ НАМОЯНДАҲОИ ҲАЁТИ ПАРАЗИТИГУЗАРОНАНДАИ СИНФИ ХАРЧАНГШАКЛОН Каримов С.Б., Самеев М.А., Холбутаева М.Б.
ТАЪСИРОТИ МАНФИИ АНТРОПОГЕНӢ БА САРВАТИ ЗАМИНИИ ВИЛОЯТИ СУҒД ВА РОҲҲОИ БАРТАРАФНАМОИИ ОНҲО Шарипова С.В.
СИФАТИ ИНКУБАТСИОНИИ ТУХМҲОИ КАБКҲОИ ХОКИСТАРРАНГИ ЭРОНӢ БО ТАРЗИ НИГОҲДОРӢ ДАР ҚАФАС Базаров Ш.Э.
СИФАТИ ИНКУБАТСИОНИИ ТУХМИ КАБКҲОИ МАҲАЛЛИИ ПОПУЛЯТСИЯИ “ВАРЗОБИ” СОЛИ ДУЮМИ ДАВРАИ МАҲСУЛНОКИ БО ТАРЗИ НИГОҲДОРӢ ДАР ҚАФАС Базаров Ш.Э.
ИЛМҲОИ ИҚТИСОДӢ
 НАРХГУЗОРИИ МИНТА-ҚАВӢ ДАР ШАРОИТИ РАҚОБАТ  Абдурахмонов М., Джураев М.Б.
 ТАДҚИҚОТИ МЕТОДИКАИ АРЗЁБИИ САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАБАРИИ ЗАХИРАҲОИ ЗАМИН ДАР МИНТАҚАҲОИ КИШВАР  Акпарзода А.
 АРЗЁБИИ САТҲИ РУШДИ НЕРӮИ ИНСОНИИ КОРХОНАИ ИСТЕҲСОЛКУНАНДАИ МАҲСУЛОТИ ШИРӢ  Акрамова З.Б.
 ТАҲЛИЛИ ҲОЛАТИ САРМОЯИ ИНСОНӢ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ФАЪОЛНОКИИ ИННОВАТСИОНИИ КОРХОНАИ САНОАТӢ  Акрамова З.Б., Саидова Ф.А.
 ОМИЛҲОИ РУШДИ СОҲАҲОИ САНОАТ ДАР ШАРОИТИ ТАБДИЛДИҲИИ РАҚАМӢ  Аскарова С.С.
 БАҲОДИҲӢ БА ҲОЛАТҲОИ ИҚТИСОДИЮ ЭКОЛОГӢ ДАР МИНТАҚАҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  Бахтиёр М.Н., Юсупов Х.М.
 БАЪЗЕ МАСЪАЛАҲОИ ТАШКИЛИ ИСТЕҲСОЛОТИ МАҲСУЛОТИ ТОЗАИ ЭКОЛОГӢ ДАР БАХШИ АГРАРӢ  Бабаджанов Д.Д., Махмудов М.К.
 ТАКМИЛИ СОХТОРИ СУБЪЕКТҲОИ БОЗОРИ ИСТЕЪМОЛӢ ДАР АСОСИ ИСТИФОДАИ ШАБОҲАТҲОИ ФИЗИКӢ  Зубайдов С., Узокова Г.М.
   МОДЕЛИРОНИИ ХУСУСИЯТҲОИ ТАҒЙИРЁБИҲОИ ИНСТИТУТСИОНАЛӢ ДАР СЕКТОРИ АГРАРИИ ИҚТИСОДИЁТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  Исмаилов М.М., Махмудов М.К.
   ИНКИШОФИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТӢ ВА МОДЕЛИРОНИИ РУШДИ САЙЁҲӢ ДАР МИНТАҚА  Исмоилов М.М., Саидов М., Сабуров И.М.
   АСОСҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ТАРАҚҚИЁТИ САНОАТИ МИНТАҚА  Қаюмова М.
   АРЗЁБИИ САМАРАНОКИИ ИҚТИСОДӢ ВА КОММУНИКАТСИОНИИ БАНАҚШАГИРИИ ВАСОИТИ АХБОРИ ОММА БАРОИ КОРХОНАҲОИ САНОАТИ ТЕЛЕВИЗИОНӢ  Қосимова М.Ҳ.
   ТАНЗИМИ ИҶТИМОӢ-МЕҲНАТИИ ПАРДОХТИ МЕҲНАТ ДАР МИНТАҚАҲО  Негматов Ш.Л.
   ВУСЪАТИ ШАКЛ ВА ТАРЗҲОИ ПАРДОХТИ МЕҲНАТ ДАР МИНТАҚА  Негматов Ш.Л.
   МЕХАНИЗМИ ИҚТИСОДИИ ИДОРАКУНИИ РУШДИ УСТУВОРИ МИНТАҚА  Саидходжаева Д.М.
   МОҲИЯТ ВА МУНДАРИҶАИ МАКОНИ САЙЁҲӢ  Сайдуллоева Д.К., Ҷабборов А.А.
СИСТЕМАИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН – ҲАМЧУН ОМИЛИ ТАШАККУЛИ ИҚТИСОДИЁТИ ИННОВАТСИОНӢ Сайдуллоева Д.К., Хусаинова М.К.
МОДЕЛИРОНИИ САМТҲОИ АСОСИИ ТАРАҚҚИЁТИ МАКОНИ САЙЁҲӢ Ҷабборов А.А. Абдуллозода Д.Х. 
ХУСУСИЯТҲОИ АМСИЛАБАНДИИ БАҲИСОБГИРИИ МУҲОСИБӢ ДАР ТАШКИЛОТҲОИ БУҶЕТӢ Юлдошев У.И., Раҳимов А.М
АЗ ТАҶРИБАИ СОХТАНИ ШАБАКИ НЕЙРОНӢ Исмоилова Д.А., Сабуров И.М., Умуров Ш.Қ.
МОДЕЛИ СКОРИНГИ ҚАРЗИ ДАР АСОСИ АЛГОРИТМҲОИ ОМӮЗИШИ МОШИНӢ Низамитдинов А.И.