дробовики.
заявка на кредит Тинькофф

2(61)

 

НОМАИ ДОНИШГОҲ 2(61). 2022. Cилсилаи илмҳои табиатшиносӣ ва иқтисодӣ

ФайлНомСабт карда шуд
Download this file (2-61-2022.pdf)2-61-2022.pdfНОМАИ ДОНИШГОҲ 2(61). 2022. Cилсилаи илмҳои табиатшиносӣ ва иқтисодӣ89

ИЛМҲОИ ТАБИАТШИНОСӢ
Оид ба бефосила вобастагии ҳалли муодилаҳои дифференсиалӣ аз шартҳои аввала ва коэффитсиентҳо Зиѐмидинов Б.М.
  Оид ба ҳалли як синфи муодилаҳои дифференсиалӣ бо ҳосилаҳои хусусӣ бо ду тағйирѐбандаи новобастаи комплексӣ Раҳимова М. А.
МАТЕМАТИКАИ ҲИСОББАРОР
  Имкониятҳои истифодаи технологияҳои зеҳни сунъӣ дар системаҳои омӯзиши электронӣ. Нурматова Ф. М.
  Асосҳои назариявӣ ва амалии фарқияти байнихамалии мустаҳакамии маводҳои гетерогенӣ Мақсудӣ А.Т., Тошхўҷаев Ҳ.А.,т Юсупов З.Н.,
Мақсудов Ҷ.А., Ҷалилов Ф.
  Таъсири радионуклидхо ба параметрҳои динамикии чархзанандагии нишонаҳои спинӣ дар биоматериалҳо Умаров Н.Н.
  Тадқиқи равандҳои гармӣ дар модули фотоэлектрикии офтобӣ Мирзоқобилова Ф.О.
  Таъсири абрнокии минтақа ба содироти дастгоҳи офтобии фотоэлектрикӣ Салиев М.А., Назаров Р.Р., Кудузова М.А.
ИЛМҲОИ БИОЛОГӢ
  Мавқеи гиѐҳҳои шифобахши Тоҷикистони Шимолӣ дар ҳифзи саломатии аҳолӣ ва имконияти рушди истеҳсоли доруворӣ Шaрипoвa С.В., Собиров М.С., Очилова Ф.Ҳ., Эргaшевa Н.В.
  Орнитофаунаи обњои равони Сорбулоќ (Ќазоќистон) Гаврилов А. Э., Зарипова С.Х., Абаев А.Ж.
  Оиди афзоишии тўдањои тобистонаи дастболон (Chiroptera) дар атрофи Кўлканд Хабилов Т.Қ., Тоҷибоева Д.Э.
  Дар бораи технологияњои ҳифзи захираҳои об аз ифлосшавӣ Гаев А.Я., Куделина И.В.
  Тадқиқоти физико-химиявӣ ва гидрологии ифлосшавии обҳои табиӣ дар мисоли оби Сирдарѐ Ёкубова Д.М., Мухидинова М.М., Тиллобоев Х.И.
  Ҷанбаҳои рушди намудҳои гуногунии сайѐҳӣ дар шароити ноҳияи Исфара ва захираҳои мавҷуда Раҳимов О.Д.
  Тадқиқоти консентратсияи изотопхои радиоактивӣ ва металлхои вазнин дар намунахои аэрозоли атмосфера ва хок дар сохили рости Сирдарѐ дар ҳудуди Хуҷанд Раҳматов М.Н.
  Стратегияи воридотивазкунанда ‟ асоси таъмини мустақилияти озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон. Алиҷонов Ҷ.А.
ИЛМҲОИ ИҚТИСОДӢ
  Нархгузорӣ дар савдои минтақа: хусусият, усулҳо ва омилҳо Абдураҳмонова М., Содиқова Г.И.
  Такмили механизмҳои идоракунии стратегии дар корхонаҳо Аллашукуров Б.Э., Абдуқодиров Х.А.
  Таъсири навовариҳо ба рушди бозори хизматрасонии нақлиѐти мусофирбари автомобилӣ дар музофоти деҳот Ҷалилов У.Ҷ.
  Модели рафтори шабакаҳои телевизион дар бозори мол ва хизматрасонии телевизионӣ Қосимова М.Ҳ.
  Системаи минтақавии автонақлиѐтӣ: муносибатҳои илмӣ ва хусусиятҳои тараққиѐт Низомиддинов С.Ш., Холиқова Н.А., Раҷабова З.Ҷ.
  Хусусиятњои минтаќавии таѓйротњои инноватсионї дар оњањои истихрољи Љумњурии Тољикистон Раҳматов А.А.
  Амсилаи иқтисодию риѐзии талабот ба хизматрасонӣ бо назардошти рушди устувори инноватсионии корхонаҳои нақлиѐти мусофиркашонӣ дар шаҳри Душанбе Раҷабова З.Ҷ.
  Ҷанбаъҳои ниҳодшиносии махсусияти ҳамгироии иқтисодии давлатҳои Осиѐи Марказӣ дар шароити муосир. Садриддинов М.И.
  Ба масъалаи нақши салоҳиятнокӣ ва салоҳиятҳо дар ташаккули сармояи инсонӣ Саидмуродзода Л.Х., Ҳамидова С.Х.
  Таҳлили вазъияти вилояти Суғд дар қаринаи рушди устувор Саидхоҷаева Д.М.
  Баланд бардоштани рақобатпазирии объектҳои савдои чакана бо истифодаи моделҳои имитатсионӣ Ҳамроев Б.А.
  Самаранокии амнияти иттилоотӣ дар низоми таълими фосилавӣ Абдуллаев А.А.
  Раќамикунонии бањисобгирии муњосибї ва њисоботи соњаи суѓуртаи иљтимої дар Тољикистон Абдураҳмонова М.З.
  Нақши захираҳои иттилоотӣ дар рушди соҳаҳои иҷтимоӣ ‟ иқтисодӣ Ҳасанов М.М., Бобозода А.А.
  Пешгӯии рушди тиҷорати электронӣ дар минтақа Холматова Д.Н.