дробовики.
заявка на кредит Тинькофф

4(59). 2021

  

НОМАИ ДОНИШГОҲ 4(59). 2021. Cилсилаи илмҳои табиатшиносӣ ва иқтисодӣ

 

ИЛМҲОИ ФИЗИКАВУ МАТЕМАТИКА
Тасвири ҳалли умумӣ дар намуди интегралӣ ва масъалаи намуди Кошӣ барои системаи m муодилаҳои хаттии дифференсиалии одии тартиби дуюм бо нуқтаи сарҳадии сингулярӣ Олими А.Ғ.
Формулаи тасвири ҳалли умумӣ ва масъалаҳои канорӣ барои системаи муодилаҳои хаттии дифференсиалии одии тартиби дуюм бо нуқтаи дохилии сингулярӣ Олими А.Ғ.
"ДОИР БА ҲАЛҲОИ СИСТЕМАҲОИ ЭЛЛИПТИКӢ, КИ МУОДИЛАИ ФУНКСИЯҲОИ МЕТААНАЛИТИКРО УМУМӢ МЕГАРДОНАД" Садиков М.О.
"ДОИМИҲОИ АНИҚ ДАР ТЕОРЕМАҲОИ БАРЪАКС ДАР ФАЗОИ БЕРГМАН В2" Тухлиев Д.К.
"ҚИМАТИ n-ҚУТРҲОИ АНИҚ БАРОИ БАЪЗЕ СИНФИ ФУНКСИЯҲО ДАР ФАЗОИ БЕРГМАН" Тухлиев Д.К.
"ВОБАСТАГИИ МУСТАҲКАМИИ САНГИ СЕМЕНТ АЗ ҲИССАИ ҲАҶМИИ КЕРАМЗИТ ВА ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ДАР ТАРКИБИ ОН ДАР ШАРОИТИ ТАЗЪИҚ" Валиев Р.М., Кодиров Б.А.
"ХУСУСИЯТҲОИ ТАҒИРЁБИИ СОХТОРИ ОРИЕНТАТСИЯИ ҚАТРАҲОИ НЕМАТИКИИ ТАҒИРЁБАНДА, КИ БА МОДДАИ НАЧАНДОН ФАЪОЛ ТААЛУҚ ДОРАД" Раҳимова У. Дж.
"ТАЪСИРИ РАДИОНУКЛИДҲО БА ЛАППИШИ ГУРУҲҲОИ ФУНКСИОНАЛИИ ҚАМИШИ ОДДӢ" Умаров Н.Н,
"ДИНАМИКАИ ШАБОНАРӮЗАИ ЗАХИРАИ ГАРМИИ СОХТОРИ МАҲДУДКУНАНДАИ БИНО" "Юсупова М.З., Мирзокобилова Ф.О., Назаров Р.Р., Салиев М.А."
ИЛМҲОИ БИОЛОГИЯИ УМУМӢ
  "ГУНОГУНИШАКЛИИ БИОЛОГИИ МЕВАДИҲАНДАИ ЁБОИИ ТОҶИКИСТОНИ ШИМОЛӢ" Хомидов Я.Р., Усмонали У., Икромова Ф.А.
"ХУСУСИЯТҲОИ БИОЭКОЛОГИИ ҶИНСҲОИ СӮЗАНБАРГ ДАР ТОҶИКИСТОНИ ШИМОЛӢ" Ҷурабаева М.О., Хомидов Я.Р.
"ОИДИ ТАРҚИБИ ЗООГЕГРАФИИ ФАУНАИ ДАСТБОЛОНИ (CHIROPTERA) ДАР ТОҶИКИСТОН" Хабилов Т.Қ., Тоҷибоева Д.Э.
"ВОБАСТАГИИ ФАУНАИ ПАРАЗИТҲОИ МОҲИҲО АЗ ТАРКИБИ ҒИЗОИ ОНҲО" Каримов С.Б., Холбутаева МБ.
"ПАРАЗИТОФАУНАИ МОҲИҲОИ ОБАНБОРИ БАХРИ ТОҶИК" Каримов С.Б., Холбутаева МБ.
"АРЗЁБИИ МУҚОИСАВИИ СИФАТИ ИНКУБАТСИОНИИ ТУХМИ КАБКҲОИ СОЛИ ДУЮМИ ДАВРАИ МАҲСУЛНОКИ ДАР ШАРОИТИ ТОҶИКИСТОН ПАРВАРИШЁФТА БО ТАРЗИ НИГОҲДОРӢ ДАР ҚАФАС" Базаров Ш.Э.
ИЛМҲОИ ИҚТИСОДӢ
"ҶАНБАХОИ АФКОРИ ИҚТИСОДИИ МИЛЛӢ ДАР ҚОБУСНОМАИ У. КАЙКОВУС" Мамадов С.В.
"ОИД БА МАСЪАЛАҲОИ АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ СИЁСАТИ САНОАТӢ ДАР МИНТАҚА" Аскарова С.С.
"МУНОСИБАТҲОИ ИҚТИСОДИВУ ТИҶОРАТИИ ТОҶИКИСТОН БО КИШВАРҲОИ ИДМ" Ашуров М.Н., Муҳсинова П.А., Шарипова Д.М.,
"АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛИ СИЁСАТИ ИҚТИСОДИИ МИНТАҚАВӢ" Бобоева Ф.Ш.
"БОЗ ЯК МАРОТИБА БА МАСЪАЛАИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ РАҚОБОТПАЗИРИИ ТАЪҒӢИРИ СОХТОРӢ ДАР ИҚТИСОДИЁТИ МИЛЛӢ" Каримова М.И.
"ОИДИ ХУСУСИЯТҲОИ ИСТИФОДАИ САРМОЯИ ИНСОНӢ ДАР ИҚТИСОДИЁТИ МИНТАҚА" Назаров А.А., Набиева Ҳ.Н.
"ИДОРАКУНӢ ВА ҲАВАСМАНДГАРДОНИИ ИҚТИДОРИ МЕҲНАТӢ ДАР ТАЪМИНИ РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ МИНТАҚА" Негматов Ш.Л.
"РУШДИ ИТТИЛООТИКУНОНӢ ДАР НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ ИҚТИСОДИЁТИ ДАВЛАТҲОИ ХОРИҶА" Ҳасанова М.И.
  "РАҚОБАТИ БОНКӢ: ТАЪРИХ, ТАҲАВВУЛОТ ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ОН ДАР НИЗОМИ ҚАРЗИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН" Ҳафизова П.А.
  "ХУСУСИЯТҲОИ ТАТБИҚ ВА ОМИЛҲОИ РУШДИ ТАЪМИНИ НАФАҚА" Шарипова М.М.
  "ОИД БА МОҲИЯТИ “ТАККОНИ СОХТОРӢ” ВА АҲАМИЯТИ ОН ДАР ИҚТИСОДИЁТИ МИНТАҚА" Шерматова М.А.
  "РАВИЯИ МЕТОДИКА БАРОИ БАҲОГУЗОРИИ МУСТАҲКАМКУНИИ ИНФРАСОХТОРИ ИҶТИМОӢ МИНТАҚА" Якубова Э.Н.
  "АЛГОРИТМҲО ВА НАЗАРИЯИ БАРНОМАСОЗӢ" Низомиддинов С.Ш., Ибрагимова Д.И.
  "АМСИЛАСОЗИИ ҲАМКОРИИ ТАВАРРУМ ВА РУШДИ ИҚТИСОДӢ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР." Ризоқулов Т.Р., Абдураҳимов О.З., Рустамов Н.
  "АЛГОРИТМҲОИ МУАЙЯН КАРДАНИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ САМАРАНОКИИ ТАЪЛИМИ ФОСИЛАВӢ" Саидов М., Абдуллоев А., Абдуллоев А.
  "ОПТИМИЗАТСИЯИ САРМОЯГУЗОРӢ БА СИСТЕМАИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТӢ" Саидов М., Абдуллоев А., Абдуллоев А.
ИЛМҲОИ ПЕДАГОГӢ
"МАСЪАЛАҲОИ ТАШАККУЛИ ФАРҲАНГИ МУОШИРАТИИ ОМӮЗГОРИ ОЯНДА ДАР ИЛМИ ПЕДАГОГӢ" Негматова М.М.