дробовики.
заявка на кредит Тинькофф

ҶАНБАҲОИ ДИДАКТИКИИ ТАЪЛИМИ КУРСИ НАЗАРИЯИ АДАДҲО БАРОИ ДОНИШҶӮЁНИ ИХТИСОСИ «МАТЕМАТИКА» ВА «ИНФОРМАТИКА»

ФайлНомСабт карда шуд
Download this file (Файзализода Б.Ф., Тиллоев Ш.Ҳ., Саидов А.Қ....pdf)Файзализода Б.Ф., Тиллоев Ш.Ҳ., Саидов А.Қ....pdfҶАНБАҲОИ ДИДАКТИКИИ ТАЪЛИМИ КУРСИ НАЗАРИЯИ АДАДҲО БАРОИ ДОНИШҶӮЁНИ ИХТИСОСИ «МАТЕМАТИКА» ВА «ИНФОРМАТИКА»14

 


МУАЛЛИФОН: Файзализода Баҳрулло Файзалӣ, н.и.п.,дотсент; Тиллоев Шуҳрат Ҳабибович, ассистенти кафедраи технологияи иттилоотии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Н.Хусрав (Тоҷикистон, Бохтар) Саидов Асомиддин Қурбонович, ассистенти кафедраи математикаи олӣ ва ин


РАҚАМИ ЖУРНАЛ: 1(66).     СОЛИ БАРОРИШ: 2021.     ЗАБОНИ МАҚОЛА: Тоҷикӣ

ЧАКИДА

Дар мақола ҷанбаҳои дидактикии ташкил ва гузаронидани таълими фанни «назарияи ададҳо» барои донишҷӯёни самти омодасозии «маълумоти педагогӣ «математика», «информатика» баррасӣ мегардад. Тазаккур меравад, ки таълими фанни “Назарияи ададҳо”вижагиҳои худро дошта, мақсади он баёни маълумоти асосӣ аз назарияи одии ададҳо ва дар донишҷӯён ташаккул додани тасаввуроти амиқи арифметикӣ мебошад. Салоҳиятҳое, ки дар донишҷӯён дар натиҷаи азхудкунии ин фан ташаккул меёбанд, таҳлил карда мешавад.

 

ВОЖАҲОИ КАЛИДӢ

назарияи ададҳо, донишҷӯ, мақсад ва мазмуни фан, амсила, салоҳиятҳои ташаккулдиҳанда, низоми модулӣ-балии баҳодиҳӣ