дробовики.
заявка на кредит Тинькофф

ДОИР БА БАЪЗЕ ТАМОЮЛҲОИ АРЗИШИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ ДАР РОҲИ ТАРБИЯИ ФАЪОЛНОКИИ ҶАМЪИЯТӢ

ФайлНомСабт карда шуд
Download this file (Собирова Н.С...pdf)Собирова Н.С...pdfДОИР БА БАЪЗЕ ТАМОЮЛҲОИ АРЗИШИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ ДАР РОҲИ ТАРБИЯИ ФАЪОЛНОКИИ ҶАМЪИЯТӢ13

 


МУАЛЛИФ: Собирова Назира Солиҷоновна, унвонҷӯи кафедраи педагогикаи иҷтимоӣ ва касбии МДТ “ДДХ ба номи акад.Б.Ғафуров”(Тоҷикистон, Хуҷанд)


РАҚАМИ ЖУРНАЛ: 1(66).     СОЛИ БАРОРИШ: 2021.     ЗАБОНИ МАҚОЛА: Тоҷикӣ

ЧАКИДА

Дар мақола зарурати тавсеаи гароиши арзишии насли наврас аз нигоҳи педагогӣ ва психологӣ асоснок карда шуда, мушкилот ва гароишҳои омӯзиши хонандагон дар мактаби муосир дар баланд бардоштани арзишмандӣ, рушди зеҳнӣ дар ташаккули тамоюли арзишмандӣ зоҳир мегардад, таҳлил карда шудааст. Ҳамчунин талаботи раванди педагогии ба шахсият нигаронида имкон медиҳад, то арзишҳои ягонаи инкишоф ва худинкишофи шахсияти хонандагони синфҳои ибтидоӣ нишон дода шудааст. Қайд мешавад, ки самтҳои баррасии тамоюлҳои арзишии хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар роҳи тарбияи фаъолнокии ҷамъиятӣ, зуҳури фаъолнокии иҷтимоии хонандагони синфҳои ибтидоӣ махсусияти худро дорад, ки бо марҳилаи ибтидоии воридшавии кӯдакон ба низоми нави муносибат, низоми ангезаҳо, бозиҳои дидактикӣ ба рушди фаъолнокии иҷтимоии насли наврас равона кардааст.

 

ВОЖАҲОИ КАЛИДӢ

арзишнокӣ, зеҳн, тамоюл, рушди тафаккур, навгонӣ, қобилиятҳои эҷодӣ, шахсият,дониш,фаъолияти фикрӣ,омӯзгор, бозиҳои дидактикӣ