дробовики.
заявка на кредит Тинькофф

ШАКЛГИРИИ АМАЛҲОИ ТАЪЛИМИ УМУМИИ КОММУНИКАТИВИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ ДАР ФАЪОЛИЯТИ ЭҶОДИИ КОЛЛЕКТИВӢ

ФайлНомСабт карда шуд
Download this file (Файзиев А.Н...pdf)Файзиев А.Н...pdfШАКЛГИРИИ АМАЛҲОИ ТАЪЛИМИ УМУМИИ КОММУНИКАТИВИИ ХОНАНДАГОНИ СИНФҲОИ ИБТИДОӢ ДАР ФАЪОЛИЯТИ ЭҶОДИИ КОЛЛЕКТИВӢ15

 


МУАЛЛИФ: Файзиев Аҳмад Неъматбоевич, сармуаллими кафедраи умумидонишгоҳии педагогикаи умумии МДТ “ДДХ ба номи акад. Б. Ғафуров” (Тоҷикистон, Хуҷанд)


РАҚАМИ ЖУРНАЛ: 1(66).     СОЛИ БАРОРИШ: 2021.     ЗАБОНИ МАҚОЛА: Тоҷикӣ

ЧАКИДА

Мақола ба баррасии масъалаи ташаккули амалҳои коммуникативии универсалии хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар раванди фаъолияти эҷодии коллективӣ бахшида шудааст. Ҳамчунин, асосҳои назариявии мафҳумҳои амалҳои таълимии универсалӣ, хусусиятҳои асосии рушди коммуникатсияи амалҳои таълимии универсалии хонандагони синфҳои ибтидоиро мавриди баррасӣқарор ёфтаанд. Хусусиятҳои ташкили фаъолияти коллективии эҷодии хонандагон нишон дода шудааст.

 

ВОЖАҲОИ КАЛИДӢ

амалҳои таълимии универсалӣ, амалҳои таълимии универсалии коммуникативӣ, муқоиса, фаъолияти дастаҷамъонаи коллективӣ.