дробовики.
заявка на кредит Тинькофф

Тавсиф ва масъалаҳои танзими фарҳанги тавсифоти назми классикии форсу тоҷик

Таҳти унвони “Тавсиф ва масъалаҳои танзими фарҳанги тавсифоти назми классикии форсу тоҷик” китоби тоза нашр гардид, ки ба қалами номзади илмҳои филологӣ Шарифҷон Тоҷибоев мутааллиқ аст.

Рисола ба таҳқиқи яке аз воситаҳои тасвиру баён-тавсиф бахшида шуда, сайри таърихӣ,дараҷаи омӯзиш, анвою роҳҳои истифода, арзиши бадеиву ғоявӣ, имко­но­ти тасвирию экспрессивӣ ва услубиву семантикии он дар мисоли маводи назми классикии форсу тоҷик, хоса «Шоҳнома»-и Абул­қосим Фирдавсӣ баррасӣ гарди­да­аст. Зимнан дар китоби мазкур масоили танзими фар­ҳан­ги тав­сифоти назмиклассикии форсу тоҷик, зару­ра­ту аҳамият ва принсипҳои таснифион мавриди чашм­ан­­дози илмӣ қарор ёфтаанд.

Асар барои мутахассисону алоқа­ман­дони таъ­ри­хи адаби форсу тоҷик ва донишҷӯёни риштаҳои фи­ло­ло­гии мактабҳои олӣ пешниҳод мешавад.

https://hgu.tj/news/media/item/489.html